Föreläsning av Robert Salomonsson om björn och jakt.. Arkivbild.

Nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur

nyheter

2022-11-15 Den 15 november träder Naturvårdsverkets nya samlade föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur i kraft. Det innebär bland annat att regelverket så långt som möjligt är lika för de stora rovdjuren och att Länsstyrelserna får ett större ansvar att förvalta dem.

I augusti beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen, förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn och förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

– Tillsammans med de ändringarna ska Naturvårdsverkets nya föreskrifter bidra till ett mer förutsägbart, flexibelt och resurseffektivt system för rovdjursförvaltning, säger Hanna Ek, biträdande chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

I förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn har det bland annat förtydligats att de tre samverkansråden, som vart och ett utgörs av länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde, ska samverka i frågor om förvaltning av stora rovdjur. Länsstyrelsernas samverkan och gemensamma ansvar för de stora rovdjurens nationella nivåer är central för förvaltningen. Det utgör en viktig del i ett skyddssystem för att gynnsam bevarandestatus uppnås och bevaras.

Sådana samråd är en förutsättning för att säkerställa att de förslag som lämnas är godtagbara och kan fastställas av Naturvårdsverket, säger Hanna Ek.

Upplagd text o foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr