Bild privat.

Märkligt förfaringssätt av Kommunen

nyheter

2021-07-6 När bryggan vid Fångsjön utanför Hällmålningarna revs av Länsstyrelsen, den var gammal och osäker, blev det många klagomål från besökare på platsen. Det går inte att se målningarna om inte en brygga finns. Länsstyrelsen bygger ingen ny och Strömsunds kommun säger också nej. Men ändå finns fortfarande hänvisningsskyltar och information om sevärdheterna kvar efter vägen.

Som Affärsnytt Norr tidigare skrivit om har upprörda besökare varit på plats vid Fångsjön för att se hällmålningarna. Men ingen kan se målningarna eftersom bryggan ut i sjön är borttagen, byggdes för att man skulle komma ut en bit från strandkanten, och där kunna se målningarna. Att den revs är en säkerhetsåtgärd uppger Länsstyrelsen som tog bort den.

Olle Hörfors, Antikvarie/Arkeolog på Länsstyrelsen i Jämtlands län uppger att medarbetaren Catharina Johansson informerade Strömsunds kommun att bryggan är riven och ställer frågan om de nu tar ansvaret för att bygga en ny brygga, då blir svaret nej.

Länsstyrelsen kommer inte att återställa någon brygga med övergripande ansvar, men däremot bistår de med ekonomisk hjälp. Det kan också vara en byförening som tar vid, men det ansvaret tar inte en ideell förening på sig. Strömsunds kommun borde vara given att utföra det här arbetet och ta ansvar. Det borde ligga i deras ansvar och framför allt med den turistinformation de går ut med.

Foto: privat. Här uppmanas besökarna att skriva i gästboken som ligger i lådan.

Långväga besökare har nu varit ner till Fångsjön men fått vända redan vid sjön, för utan brygga går inte målningarna att se. Många anser det märkligt att det finns hänvisningsskyltar och en låda med en gästbok vid sjökanten, uppsatta av Strömsunds kommun, trots att man inte kan se något. Det hela är helt missvisande och folk kan inte förstå att kommunen inte tar ansvaret att bygga en ny brygga. Det borde vara givet med tanke på all information Kommunen lockar med, den unika hällmålningen som finns att beskåda. Den informationen går att läsa lite var stans, bland annat på Wikipendia,

Kommentarer och synpunkter har kommit in om den här bryggan och anser att det måste väl vara givet att Strömsunds kommun uppför en ny. Att det finns både folk och maskiner att tillgå som kommunen har till sitt förfogande.

Lars Erik Bergman, ansvarig chef, har vi sökt upprepade gånger, men han är inte anträffbar. Den här frågan är något som allmänheten har rätt att få ett svar på så det blir att återkomma. Givetvis måste det finnas en logisk förklaring som vi ska lyssna till och delge.

Text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr