Kommunen ger råd inför Skolstart

nyheter

2020-08-20 Höstterminen börjar 20 augusti och vi hälsar alla elever välkomna till skolan igen! Vi fortsätter att följa nationella beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inför terminsstarten har skolorna sett över sina rutiner för att minska risken för spridning av smitta i verksamheten. Detta informerar Strömsunds kommun.

Grundskolor och fritidshem

Grundskolor och fritidshem är öppna som vanligt och alla friska barn ska vara i skolan. Skolorna har arbetat fram följande rutiner för att minska risken för smittspridning, vi har

  • möblerat om klassrummen så långt det är möjligt för att undvika trängsel
  • ställt om eller ställt in aktiviteter som innebär en ökad risk för trängsel bland eleverna
  • utökat städning av klassrum och toaletter
  • planerat lunchrasterna för att så långt det är möjligt undvika köer och trängsel i matsalarna.

Till den samlade coronainformationen som rör barn, ungdom och utbildning

Mer detaljerad information om skolstarten har skickats ut till vårdnadshavare från respektive skola.

Gymnasieskola

Hjalmar Strömerskolan är öppen som vanligt och huvudregeln är att undervisningen i höst ska ske på plats. Gymnasieskolan består av sex olika skolbyggnader, det gör att elever och personal sprids på flera platser under skoldagen. Vid schemaläggningen har skolan strävat efter att så få elever som möjligt kommer att ha rast samtidigt.

Mer information om hur Hjalmar Strömerskolan hanterar coronapandemin hittar du på skolans webbplats www.hjalmar.nu/corona.

Så här arbetar Hjalmar Strömerskolan under coronapandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 1 träffas på skolan och årskurs 2–3 på distans

Läsåret startar med upprop torsdag den 20 augusti för alla årskurser. För årskurs 1 är uppropet på Hjalmar Strömerskolan. Ärskurs 2 och 3 kommer mentorerna träffa sina elever på distans.

Läs mer om Hjalmar Strömerskolans uppropstiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur påverkas skolskjutsarna under coronapandemin?

För att undvika trängsel och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd kommer Länstrafiken att

  • bevaka antalet passagerare och sätta in extra bussar där behov finns
  • inte ha mer än en resenär per sittplats samt undvika stående passagerare.

Länstrafiken poängterar även resenärernas egna ansvar kring att hålla avstånd till andra och att enbart resa när man är helt frisk.

Texten upplagd av: Barbro Ericson

affarsnyttnorr