Bild privat.

Klart att Länsstyrelsen får besluta om licensjakt på björn

nyheter

2024-05-23 Naturvårdsverket har tidigare ansvarat för hur många björnar och järvar som får skjutas under licensjakten men nu har de delegerat ansvaret till Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Jägarkåren i Jämtlands län har vid flera tillfällen ansvarat för att genomföra en björnspillningsinventering, att plocka spillning som sedan skickats in för analys, ett sätt att uppskatta hur många björnar som finns i våra marker, fördelat på antalet honor och hanar. Resultatet har visat att det finns fler björnar i länet än vad som är satt som nationellt gränsvärde.

Naturvårdsverket uppger att rovdjursstammarna är goda och antalet individer är över det nationella målet och därför har ansvaret överlåtits till de mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdena, som i det här området blir  Länsstyrelsen i Jämtlands län, att ansvara för tilldelning av både björn och järv inför kommande licensjakt. Beslutet gäller endast ett respektive två år i taget.

Text: Barbro Ericson

Foto: Privat

 

 

 

 

affarsnyttnorr