Jämtlandsgården får betala 300.000 kronor efter arbetsplatsolyckan

nyheter

2023-09-26 För bra precis ett år sedan inträffade en arbetsplatsolycka på slakteriet Jämtlandsgården i Hammerdal. En kvinna skadade sin ena arm svårt efter ha kommit i beröring av knivarna till en köttkvarn. Nu är utredningen klar.

Arbetsmiljöverket genomförde kort efter olyckan en inspektion av arbetsplatsen och fann då en rad brister. Bland annat att det i den aktuella kvarnen saknades skydd som skulle förhindra att personalen kom åt knivar och andra rörliga delar.

Myndigheten konstaterar att ansvarig företrädare för Jämtlandsgården agerat oaktsamt då man inte sett till att arbetet vid köttkvarnen kunde utföras på ett säkert sätt och nu får Jämtlandsgården betala den skadade kvinnan 300.000 kronor.

Text: Barbro Ericson

Foto: Meja Svanström

 

affarsnyttnorr