Foto: Strömsunds kommun.

Historik om Ströms högre folkskola – real- och gymnasiet

nyheter

2022-11-10 Här finns historik om Hjalmar Strömerskolan som står inför att fira 50 år. Årtalen i historiken stämmer inte men på grund av pandemin så fick firandet skjutas upp.

Skolan startade 1914 som Ströms högre folkskola. 1917 ombildades den till en kommunal mellanskola och 1928 till en samrealskola. 1961 tillkom ett kommunalt gymnasium. Efter att detta blivit statligt 1964 fick skolan namnet Ströms statliga allmänna gymnasium och realskola. 1966 kommunaliserades skolan, som 1967 fick namnet Hjalmar Strömerskolan efter författaren och folkbildaren Hjalmar StrömerStudentexamen gavs från 1963 till 1968 och realexamen från 1919 till 1965.

Skolans äldre byggnad i den gamla realskolan kallas ”gröna skolan”. Den nuvarande huvudbyggnaden invigdes den 9 april 1970 i närvaro av bland andra dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson, men började användas redan höstterminen 1968.

Hjalmar Strömerskolan har cirka 300 elever fördelade på 11 nationella gymnasieprogram, och har även riksintag på sportskyttegymnasiet. Skolan bedriver också vuxenutbildning,  blandannat Yrkeshögskola för vindkraftstekniker.

Skolan har fått utmärkelser som: Sveriges bästa UF-skola 1998 och 2003, Sveriges bästa riksidrottsgymnasium 2004, samt pris för bästa UF-lärare 2001.

Skolan uppmärksammades i media 2012 när de ortodoxt muslimska uzbekiska flyktingarna i Strömsund fick en könssegregering till stånd inom skolans Sfi-undervisning, där det under en period fanns uppställda skärmar mellan män och kvinnor. Dessa togs bort efter att en kvinna från Guatemala som gick i samma svenskaklass tyckte att kvinnorna förtrycktes, och anmälde skolan för DO Katri Linna.

Text från Wikipendia upplagd av Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr