Stefan Jönsson Strömsunds Hyresbostäder möter aktionsgruppen med information om rivningsbeslutet. Arkivbild Be.

Försäljning av hyreshus i Backe – en återvändsgränd

nyheter

2021-11-11 Under kommunalfullmäktiges sammanträde i onsdags togs ärendet upp om försäljning av hyresfastigheter i Backe. Det slutade med att ärendet återremitterades. Nu är framtidens övertagande oviss för bolaget i Backe, Fjällsjö AB. .  

Under sommaren var det nära att Strömsunds Hyresbostäder skulle sätta planerna i verket att riva den så kallade Läkarvillan i Backe. Förarbetet om rivning stod i startgroparna med maskiner på plats men då samlades folket i protest och allt stannade av. Det var många i bygden som ansåg det helt uteslutet att riva fastigheten och därmed kom ett förslag att företaget i Backe Fjällsjö AB skulle köpa upp hyresfastigheten som stått tom en längre tid till ett rimligt pris. Företaget bildades med intresserade ortsbor och skulle inte drivas i vinstsyfte utan eventuellt överskott skulle återgå till fastigheten för underhåll.

Aktionen ledde till att rivningen stoppades och fastighetsförsäljningen fortsatte som en het fråga där Socialdemokraterna ansåg att en försäljning inte var aktuell men fick inte medhåll av andra partier. Ärendet diskuterades på olika plan och  Kommunstyrelsen beslutades att gå vidare genom att lämna över till Kommunfullmäktige att ta beslut om fastigheten i Backe skulle säljas till  Fjällsjö AB.

Protesterna var många när Backeborna samlades för att protestera mot rivningen. 

Och vid senaste Kommunfullmäktigemötet i Strömsund under onsdagen fanns frågan med och kontentan blev ett beslut att ärendet återremitteras för vidare genomgång. Susanne Hansson kommunalråd anser att en försäljning är inget som går att göra ogjort. Det här betyder att Backeborna fortfarande står inför en ovisshet om vad som ska hända med bland annat före detta Läkarvillan.

Frågan om försäljning omfattar totalt 58 bostadslägenheter i Backe, 3 lokaler, 26 parkeringsplatser och 12 garageplatser.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr