Företag i Strömsunds kommun låter anställda jobba 15 timmar om dagen

nyheter

2023-09-27 Arbetsmiljöverket kräver åtgärder från det företag i Strömsunds kommun där de anställda jobbar runt 15 timmar och mera om dagen. Det innebär stor risk för ohälsa.

Vid en inspektion den 23 augusti upptäcktes flera brister vid ett företag i Strömsunds kommun. Bland annat har de anställda fått arbeta 15 timmar per dag och det är inte acceptabelt.

Inspektören på plats kunde konstatera att de anställda började för dagen vid klockan 06 och ofta jobbade till 21, eller senare. Det handlar alltså om arbetsdagar på 15 timmar eller mer.

Risken är stor att de anställda inte får den dygnsvila eller återhämtning de behöver. Det i sin tur kan leda till ohälsa, slår Arbetsmiljöverket fast. 

Därtill var inte de anställda bältade när de färdades i ett arbetsfordon eftersom det inte fanns tillräckligt med bälten i bilen. De har till och med åkt i lastutrymmet på bilen.

Arbetsgivaren måste nu göra en riskbedömning – och därefter vidta de åtgärder som är nödvändiga för att åtgärda bristerna, annars kan det bli ett föreläggande enligt information från Arbetsmiljöverket.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr