Polis Johnny Jonsson.

Föräldrar – vilka kontakter har dina barn på nätet – va nyfiken

nyheter

2022-03-4 Med jämna mellanrum kontaktar vi polisen i Strömsund för att få information att sprida till våra läsare. Nu igen vill polis Johnny Jonsson uppmana föräldrar att försöka få en inblick i vad deras barn gör på nätet. Det finns många faror där barn utsätts.

Polisen försöker att arbeta förebyggande och i Strömsund har man byggt upp ett nära samarbete mellan polisen och kommunen, skolorna. Johnny Jonsson, polis i Strömsund, är en av poliserna som är ute i skolor och informerar barnen om vilka faror som de kan bli utsatta för, han uppger:

-Vi inom polisen vill upplysa föräldrarna att vara nyfikna på vad deras barn gör på nätet. Bland annat belysa hur farligt det är när barnen håller på att chatta eller på annat sätt vara i kontakt på media med vuxna personer. Det inträffar, inte alls så sällan, att barn blir kontaktade av vuxna  som uppmanar dem att ta bilder på sig själva när de är lättklädda eller helt nakna. Det kan upplevas spännande för ett barn som inte kan sätta sig in i konsekvenserna av dessa bilder. Här går vi ut med en uppmaning till föräldrarna, va nyfikna på vad som era barn håller på med på nätet. Barn ska absolut inte vara i kontakt med okända människor, de är inte fredade någon stans, uppger Johnny Jonsson.

Att det finns gott om narkotika i kommunen har vi skrivit om vid ett flertal tillfällen men det tål att tas upp igen. Enligt Johnny Jonsson har man gjort tester på avloppsvatten i både Strömsund och Hammerdal och det första testet visade på narkotika av varierande sorter i vattnet på båda orterna. Här kan nämnas att Hammerdal sticker ut och något som gjort polisen uppmärksam. Johnny fortsätter:

-Man har börjat mäta halter av narkotika i avloppsvatten både i Strömsund och Hammerdal och testresultatet från första provet visar att det finns på båda orterna. Men att det visar på högre doser i Hammerdal jämfört med Strömsund. Här gäller att göra en kraftsatsning på lägesarbete, att vi får vara mera aktiva och kolla upp på bredare front.

Så har vi butikssnatteri där anmälningarna har ökat kraftigt den senaste tiden. Polisen har också här gått ut till skolorna för att informera eleverna om vad som händer om de snattar. Här visar siffrorna på att allt flera barn ända ner i mellanstadiet har anmälts för snatteri. Johnny beskriver läget:

-Ja butikssnatteri har ökat markant den senaste tiden och nu har vi  till och med barn i mellanstadiet som varit i affärer och tagit med sig godis, chips och dricka i första hand. Tidigare var det oftast ungdomar i högstadiet som det rapporterades om. Oftast tar de något att äta och dricka men ibland finns också andra saker de plockar med sig. Här måste också föräldrarna komma med i bilden och tala med sina barn om konsekvenserna av att snatta. Det måste stävjas i tid.

-Nu är vi ute i skolorna och informerar om vilka konsekvenser det innebär att plocka med sig varor från affären och inte betala. De måste få insyn i hur allvarligt det är och hur det är för butiksägarna som drabbas.

Polisen fotpatrullerar allt oftare på samhället och eftersom antalet anmälda butiksstölder har ökat så besöker de också affärerna i Strömsund. När polisen syns ute bland folk får de också värdefull information om vissa saker.

-Vi är ute och fotpatrullerar med jämna mellanrum, här om dagen var vi ute på Vattudalstorget och i butikerna för att se över läget, också i förebyggande syfte som vi vill synas. Oftast kommer folk fram och vill prata och ge information, vilket är väldigt bra i vårt arbete avslutar Johnny Jonsson.

Att polisen är ute i skolorna och informerar är en bra samhällsinsats där eleverna kan ta till sig på ett annat sätt än om föräldrarna ”tjatar”. Men som förälder så har man det övergripande ansvaret och måste komma ihåg att ”vara nyfiken och lägga sig i” för det är då man ger sitt barn stöttning och riktlinjer i uppväxten.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr