Dialysavdelningen Östersund vann Vårdförbundets pris

nyheter

2022-11-19 Vid en festlig ceremoni på Vårdgalan i Stockholm på fredag fick representanter från Dialysavdelningen i Östersund ta emot ett hedervärt pris.

Dislysavdelningen i Östersund vann på fredagen Vårdförbundpriset på Vårdgalan i Stockholm, meddelar Regionen. Avdelningen var nominerad för sitt arbetet med att framgångsrikt erbjuda avdelningens njursjuka patienter dialys i hemmet. En typ av vård med flera fördelar, inte minst för patienten som slipper åka till sjukhuset för behandling.

Den totala prissumman var på 500 000 kronor och delades mellan två pristagare, vilket blev 250.000 kronor till dialysavdelningen i Östersund.

Vårdförbundpriset är ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Så här lyder Juryns motivering:

”I en till ytan stor region med bara ett sjukhus är utmaningarna många. För patienter som kan behöva resa 30 mil – enkel resa – för att få vård är det stort att erbjudas behandling i hemmet. Genom att implementera ny teknik i form av en digital plattform, där behandlingar kan utvärderas och justeras på distans, har vår kandidat bidragit till att öka andelen patienter med hemdialys från 15 till 60 procent. Här pratas inte bara om digitalisering – här används möjligheterna för att på riktigt främja en personcentrerad vård. Genom samverkan med njursviktssjuksköterska, kirurg och kommunal vård har regionens dialyspatienter numera fast vårdkontakt, färre sjukhusresor och en ökad livskvalitet. Med mod att säga ”prova” när andra säger ”omöjligt” fortsätter mottagarna av Vårdförbundspriset 2022 mot målet att skapa en egenvårdsenhet som utvecklar dialysvården vidare.”

Upplagd text o skärmdump: Barbro Ericson

affarsnyttnorr