Pressbild. Carina Åkerström VD Handelsbanken

Det går bra för Handelsbanken

nyheter

2020-04-28 Handelsbankens aktie stiger efter kvartalsrapporten med drygt tre procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen. Även andra bankaktier hänger på efter något av en lättnadens suck.

Ali Lorestani/TT: Handelsbanken redovisar kvartalssiffror. 

Vd Carina Åkerström beskriver årets första kvartal som stabilt, med begränsad effekt av Corona,

Vi går i rätt riktning, säger hon på en telefonkonferens med journalister.

Hon pekar på att en stor andel av de kreditförluster som nu slår mot resultatet handlar om skattade framtida förluster, inte realiserade förluster, till följd av coronakrisen.

Vi ser fortsatt stabila bolånemarginaler, tillägger hon.

Handelsbanken är först ut bland svenska storbanker att redovisa kvartalsrapport i Coronakrisen. Och på marknaden är fokus på hur det har gått med bankens kreditförluster under krisen.

Kreditförlusterna är betydligt lägre än väntat, säger Andreas Håkansson, analytiker på Danske Bank.

”Knappt varit några problem”

De är inte bara väsentligt lägre än befarat, utan det handlar dessutom nästan inte alls om några specifika kreditförluster där enskilda låntagare fått betalningsproblem, utan om generella antaganden och reserveringar som banken gör.

De specifika kreditförlusterna ligger bara på runt 100 miljoner kronor, så det har knappt varit några problem alls under kvartalet, säger Håkansson.

Det är dock långt ifrån säkert att de generella reserveringar banken nu gör kommer att täcka upp för vad som väntar i krisen framöver.

Det kan ju öka senare i år, säger Håkansson.

Geografiskt går hemmamarknaden Sverige bäst. Det gäller såväl intäkter som kostnader och även för kreditförluster.

Det ser lite sämre ut i några av våra grannländer, säger Håkansson.

Handelsbanken själv beskriver sig som väl rustad inför coronakrisen.

”Handelsbanken har ett starkt utgångsläge för att möta de ekonomiska chocker som redan i början av kvartalet spred sig i världsekonomin”, skriver banken i rapporten.

Säkerhet prioriteras

Enligt banken är säkerheten för bankens kunder och anställda främsta prioritet, samtidigt som bankens alla funktioner ska upprätthållas på normal nivå.

”På samtliga orter där banken har kontor, har dessa hållits öppna, med beaktande av de olika restriktioner som föreligger på de olika hemmamarknaderna”, skriver banken.

Kreditförlusterna lyfte till 538 miljoner kronor, från 288 miljoner kronor. En stor andel handlar dock om vad banken kallar tillkommande reserveringsbehov för förväntade kreditförluster.

”Kreditförlustreserveringarna för förväntade förluster ökade med 440 miljoner kronor”, skriver banken i rapporten.

Upplagt: Barbro Ericson

affarsnyttnorr