Bilden får symbolisera god patientvård i Backe som än en gång fått toppnoteringar av besökarna. Arkivbild: Be

Backe hälsocentral ligger i topp bland patienterna

nyheter

2023-07-21 Backe hälsocentral visar ännu en gång att de har nöjdaste patienterna visar ett helhetsintryck i en Nationell patientenkät. Bästa betyg har de fått år efter år och ser ut att fortsätta.

Backe hälsocentral har betyget 97.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 18.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 9.6 procentenheter bättre än genomsnittet i Strömsund kommun. Direktuppdatering 21 juli 2023.

Helhetsintryck 97.5%

Genomsnitt: Sverige: 79.4%  Strömsund: 87.9%

Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet 92.8%

Genomsnitt: Sverige: 82.0%   Strömsund: 86.7%

Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd 97.6%

Genomsnitt: Sverige: 75.8%   Strömsund: 83.9%

Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering 96.6%

Genomsnitt: Sverige: 79.1%   Strömsund: 85.0%

Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande 96.9%

Genomsnitt: Sverige: 84.9%  Strömsund: 90.5%

Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering 95.4%

Genomsnitt:  Sverige: 70.8%   Strömsund: 79.4%

Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap  95.1%

Genomsnitt:  Sverige: 75.5%   Strömsund: 83.6%

Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Vårdcentraler i Strömsund

I Strömsund kommun tillhörande region Jämtland finns det 5 vårdcentraler med genomsnittsbetyget 87.9% i helhetsintryck i Nationell Patientenkät. Det är 8.5 procentenheter bättre än genomsnittet i hela Sverige (79.4%). Vårdcentralen med det högsta betyget i Strömsund är Backe hälsocentral. Region Jämtland genomförde sin senaste patientenkät 2021.

Vårdcentraler i Strömsund sorterade efter betyget helhetsintryck

Var kommer betygen ifrån?

Betygen kommer från Nationell Patientenkät som är ett samlingsnamn för återkommande undersökningar av patientupplevelsen som görs i Sveriges samtliga regioner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar.

Nationell Patientenkät är enligt oss den bästa källan för att välja vårdcentral. Recensioner och betyg från andra källor (Google etc) är en betydligt sämre källa enligt oss av flera skäl men sammanfattningsvis främst för att de helt enkelt inte ger en tillförlitlig heltäckande bild.

Jämförelserna och genomsnitten är uträknade av oss och avser genomsnitt per vårdcentral oavsett antalet patienter. Om till exempel en kommun har tre vårdcentraler delas de tre vårdcentralernas totala betyg med tre för att få fram ett genomsnitt oavsett hur många patienter de har. Om du vill jämföra mellan kommuner behöver patientantalet tas i beaktan, den datan finns på Nationell Patientenkäts hemsida. Vi eftersträvar självklart att allt ska vara så korrekt det bara går, men om det ändå har smugit in sig något fel hör gärna av dig till oss! Vi tar inget ansvar för eventuella felaktiga uppgifter.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr