Det rinner mycket under Strömsundsbron men Kommunen tar bra betalt. Foto: Be

Arbete med Strömsundsbron

nyheter

2020-08-12 Nu pågår ett underhållsarbete med Strömsundsbron och trafikanterna får ta det försiktigt. Under viss tid kommer bron att vara enkelriktad men inte stängd.

Trafikverket påbörjade arbetena måndag den 10 augusti och det beräknas ta cirka sex veckor. Entreprenören som utför arbetena arbetar måndag till onsdag mellan klockan 6.00 och 18.00 samt på torsdagar mellan klockan 6.00 och 14.00.

Trafikverket ska montera nya ståldelar på Strömsundsbrons inspektionsbryggor. Under arbetena kommer framkomligheten för passerande trafik tidvis att påverkas.

Visst kommer trafikflödet att påverkas men inte i så stor omfattning. Under vissa arbetsmoment kommer ett körfält i taget att behöva stängas och då kommer trafiken att ledas fram med flaggvakter.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera som vanligt medan arbete pågår.

Trafikanterna uppmanas av Trafikverket att ta det ta det lugnt förbi arbetsområdet och respektera hastighetsbegränsningarna och flaggvakternas anvisningar,

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr