Christer Blomgren. Foto: Engcon

nyheter

2023-07-20 engcons delårsrapport för andra kvartalet visar en stark ekonomisk ställning med bra lönsamhet och starkt kassaflöde.

Andra kvartalets ekonomiska ställning 2023 för engcon visar på ett starkt resultat, en ökning med 5% till 86 (82) MSEK. Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,55 (0,47) SEK, meddelas via ett pressmeddelande..

Andra kvartalet 2023

 • Orderingången minskade med -34% till 341 (519) MSEK,
  den organiska ordertillväxten var -38%.
 • Nettoomsättningen minskade med -5% till 508 (534) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var -10%.
 • Rörelseresultatet ökade med 5% till 104 (99) MSEK
  och rörelsemarginalen var 20,5% (18,5%).
 • Kvartalets resultat ökade med 5% till 86 (82) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,55 (0,47) SEK.

Januari – juni 2023

 • Orderingången minskade med -32% till 749 (1 101) MSEK, den organiska ordertillväxten var -35%.
 • Nettoomsättningen ökade med 22% till 1 199 (981) MSEK, den organiska nettoomsättningstillväxten var 17%.
 • Rörelseresultatet ökade med 59% till 302 (190) MSEK, och rörelsemarginalen var 25,2% (19,4%).
 • Periodens resultat ökade med 51% till 235 (156) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,48 (0,93) SEK.

VD Krister Blomgren kommenterar:

”Vi befinner oss i en fortsatt osäker makroekonomisk tid där höga räntor, inflation och allmän oro påverkar våra slutkunders investeringsvilja. Vi ser därmed en väntad minskning i orderingången, framförallt i Norden och Europa, men också på övriga marknader. Den höga penetrationsgraden i Norden gör oss än mer beroende av utvecklingen inom bygg- och anläggningsindustrin samt grävmaskinsförsäljningen. Återförsäljare i Norden och Europa har dessutom byggt upp lager tidigare kvartal vilket ytterligare påverkar orderingång och omsättning. Positivt är att vissa delar av den europeiska marknaden visar tydliga tecken på återhämtning.

Vi fortsätter att investera långsiktigt med en logistikhub i USA samt utbyggnad av produktionsanläggningen i Polen samtidigt som vi har ökat fokus på kostnadskontroll i hela organisationen. Vårt fokus på slutkundens lönsamhet är extra relevant i dessa tider och i dialogen med våra kunder framhåller vi än tydligare våra produkters fördelar i form av kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet. Vår globala närvaro, vår affärsmodell och vår starka finansiella ställning skapar goda förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt. Med våra kompetenta och engagerade medarbetare fortsätter vi vårt arbete att möta slutkundernas behov och tillsammans förändra den grävande världen.”

Q2 presentation idag kl. 11.00
Rapporten presenteras av Krister Blomgren, VD och Jens Blom, CFO idag kl. 11.00 genom en webbsänd telefonkonferens via denna länk: https://ir.financialhearings.com/engcon-q2-2023

För att delta i telefonkonferensen, där möjlighet ges att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200865

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på www.engcongroup.com.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr