En svensk - norsk delegation diskuterar gränsöverskridande samarbete.

En svensk - norsk delegation diskuterar gränsöverskridande samarbete.

Samarbete över gränsen – snart där

nyheter

2018-02-15 Den 1 juni åker kommunalrådet Göran Bergström till Lund för att närvara då samtliga Nordiska Ministrar skriver på de bilaterala avtalen. Detta arbete har tagit mer än 5 år att få på plats men det gäller att aldrig ge upp säger han själv.

Som enda tidning fanns Affärsnytt Norr med när Göran Bergström, dåvarande närpolischef i Strömsund, för första gången bjöd in till ett upptaktsmöte med beslutsfattare inom området från Jämttland-Härjedalen och Nordtröndjelag för att diskutera ett framtida bilaterärt samarbete över gränsen.

Idén kom när Bergström nyetablerad polischef insåg faran av de långa avstånden till polisiär hjälp om något hände, exempelvis i Frostviken. Att invänta en polispatrull som befann sig i Östersund var en otrygghet för befolkningen. Bästa lösningen var att komma till en överenskommelse med polisen i Nordtröndjelag som fanns bara någon mil bort. Samarbete över gränsen var en lösning för glesbygden.

Det har nu gått mer än fem år sedan och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Men, en sak är klar, för att möta framgångar krävs ibland många uppförsbackar. Bergström får berätta vad som händer inom kort.

Den 1 juni åker jag till Lund för att närvara då samtliga Nordiska Ministrar skriver på de bilaterala avtalen. Detta arbete har tagit mer än 5 år att få på plats men det gäller att aldrig ge upp, uppger han och fortsätter:

Dessutom kommer jag att träffa förra Statsministern Reinfeldt som är ordförande i Trygghetskommissionen i Östersund den 13 mars. Då läggs nya förlag på trygghetsskapande åtgärder. Förslagen kommer att offentliggöras den 13 mars.

Intresset har väckts på andra håll

I News Øresund kunde man den 7 februari läsa följande:

Sverige vill öka det polisiära samarbetet i Norden

Som ordförandeland i Nordiska ministerrådet under 2018 vill Sverige lyfta fram ett fördjupat polisiärt samarbete som en huvudfråga. Målet är konkreta bilaterala avtal mellan de nordiska länderna.

I månadsskiftet maj-juni ska ett nordiskt ministermöte hållas i Lund och till dess planerar Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) att ha en avsiktsförklaring klar.

– Den kan vi sedan bygga på med bilaterala avtal för att fördjupa det polisiära samarbetet, bland annat med bäring på de internationella stöldligorna, sade han vid en presskonferens under onsdagen.

Sverige planerar även att ta initiativ för att öka polissamarbetet inom EU och runt Östersjön. (News Øresund)

Varit uppförsbackar

Göran Bergström kommunalråd i Strömsund är den som inte gett upp hoppet om ett polisiärt samarbete över gränsen. Ocn har stridit från första stund, med start för fem år sedan. Men trägen vinner och själv uppger han att: ”Visst har det varit uppförsbackar” men nu har han rönt framgångar i det tunga ämnet.

affarsnyttnorr