arkivbild.

Vindsnurrorna vid Åskälen levererar storskaligt

nyheter

2019-11-27 Nu är det klart för snurrorna vid Åskälens vindpark att leverera. Snurror med en kapacitet som motsvarar årsbehovet av el till halva Östersund. Parken med 80 vindsnurror på 112 meter, kommer att erbjuda ett stort antal anställningar under lång tid. Parken som ligger söder om Hammerdal, mellan Strömsund och Östersunds kommun.

Åskälens vindkraftspark är ett av landets största och närmare 170 arbetstillfällen har genererats under uppbyggnaden, flera från närområdet.

Enligt uppgift har runt 170 man jobbat med uppbyggnaden och de har kommit från 12 till 14 olika länder. Bland annat har 83 sydafrikaner, specialister inom vindkraft, varit på plats och jobbat med service och kranar. Transport-delen har skötts av tyskar. Däremot har vägarbeten till största delen legat på lokala entreprenörer. Hela 12 mil väg, som ska klara 20 ton, har byggts på området under två års tid. Det uppges att omkring 800 transporter har anlänt till området för att få in vindkraftsprylar.

När ett så stort projekt tar vid, då är det många lokala förmågor som har möjlighet att få sin utkomst. Bland annat boende och mat är en stor del och där har byborna fått ta del av kakan. Från Gåxsjö har  Karlssons kök och bar, som drivs av Stefan och Kerstin Karlsson, skött mathållningen. I fortsättningen kommer vindparken att generera 15 arbetstillfällen under de 30 kommande åren.

Förra fredagen gick alltså startskottet och den första kilowatten gick ut på Kraftnäts stamnätsstation i Midskog. Enligt planen ska vindkraftsparken kunna producera drygt 900 gigawattimmar per år och omräknat i effekt motsvarar det ungefär halva Östersunds årsbehov av elektricitet.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr