arkivbild.

Vindkraftsbyggen ger arbetstillfällen för lokala småföretag

nyheter

2019-11-11 Förra veckan var det stor konferens på Folkets Hus i Strömsund där det framkom hur betydelsefull vindkraften är och dess uppbyggnad. Arbetstillfällena sprider sig som ringar på vattnet och för den lokala småföretagaren är det en bärighet i verksamheten.

Under den tid som uppbyggnaden av vindkraftsparkerna i Strömsunds kommun har pågått har en hel del lokala små företag fått ta del av arbetet. Det är allt från vägbyggen, elektrikertjänster, lastbilar, grävare och inte att förglömma boende och matservering. Affärer och hotell har också fått ta del av kakan för de har haft uppsving.

Vi kan informera om att Strömsund är den kommun i länet som har längst erfarenhet av storskalig vindkraft. Vi minns ju uppbyggnaden av vindkraftsparken på Ursvattnet och vad den gav i form av arbetstillfällen.

Inbjudan till förra veckans träff var att samla lokala företagare med kraftbolag och Strömsunds kommun för att utbyta erfarenheter och möjligheter för framtida fortsatt vindkratsbyggnad.

Två företagare som var på plats under konferensen var åkeriägare Janne Ottosson som varit med från att vindkraftsbyggandet var i sin linda för tio år sedan. Han har haft maskiner både för vägbyggen och vid byggandet av fundament. Ottossons åkeri hade vid starten av vindkraftsparken i Ursåsen 13 anställda och växte till 40 personer.

För att få personal till både lastbilar och traktorer har bland annat Janne Ottosson varit med å hjälpa Hjalmar Strömerskolan med att utbilda ungdomar. Därför har han inga problem att få tag på maskinister eftersom de har utbildats på orten. 

Mariann Stranne, hon som tidigare var tomatodlare i Görvik, har tillsammans med sin man eget företag Görvikssjöns Camping och har fått ta del av utkomsten kring vindkraftsbyggnaden på orten. De har kunnat erbjuda både boende och mathållning  som gett några värdefulla arbetstillfällen i glesbygd.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr