Arkivbild. Cathrine Blixth.

Att bygga ny större förskola å ersätta gamla befintliga sparar pengar

nyheter

2023-02-22 Idag onsdag har Strömsunds Kommunfullmäktige sammanträde där planer för ett nybygge av en förskola tas upp. Här finns en interpellation från Kristina Ström (V) som inte är positiv till upplägget som kan ge anledning till neddragning av personal. Förslaget grundar sig på att bygga en större förskola och ersätta tre eller fyra befintliga förskolor i samhället. Det i sin tur kan leda till personalneddragning och intjänade pengar.

Det ligger ett förslag att bygga en ny större förskola i centrala Strömsund som ska ersätta ett antal gamla förskolor. Det skulle bli en positiv satsning där flera barn kommer att rymmas under samma tak i stället som det är nu med tre till fyra mindre skolor. Det skulle bland annat göra stora besparingar på att minska antalet barnskötare. En fördel tycker en del men vänsterpartiet delar inte tankegångarna till fullo. Planer för att minska personalen accepteras inte. Nu kommer den aktuella frågan att tas upp under onsdagens kommunfullmäktige där Kristina Ström (V) interpellation finns med.

Idag har Strömsund sex förskolor och det är inte något som är personaleffektivt anser bland annat förvaltningschefen Tomas Sjövall. Ett större nybygge skulle få flera barn under samma tak i stället för utspridda på flera olika förskolor. Det beräknar man ska bli mera kostnadseffektivt för i beräkningarna ligger också att det kan behövas färre förskolepersonal.

Foto: Privat

Lena Johansson (S) som är kommunfullmäktigeledamot lämnade förra våren in en motion där hon uppgav att både Strömsund och Hammerdal är i behov av nya förskolelokaler. Idag är flera av byggnaderna allt för små och inte lämpade som förskola, något som utgör en begränsning  med tanke på utökat barnantal, och att kunna samnyttja personalen. Frågan ledde till beslut om att göra en utredning och den är gjord.

Under hösten gjordes en utredning  för att ta fram vilka fördelar det skulle innebära med en större nybyggd förskola i centrala Strömsund. Bland annat konstateras att det går att minska personalstyrkan med 8,6 barnskötartjänster och det skulle generera en besparing på 3,7 miljoner kronor per år. Siffror som fått ärendet att gå vidare för fortsatt utredning.

Men vänsterpartiets Kristina Ström är inte lika positiv till förslaget om en ny större skola som skulle medföra personalneddragningar och anser det är orealistiskt att man försämrar arbetsmiljön för ekonomisk vinning. Hon har lämnat in en interpellation och den tas nu upp under onsdagens kommunfullmäktigemöte. Att det byggs en ny förskola motsätter hon sig inte men däremot kan hon inte acceptera att dra ner på personalen. 

Vi får återkomma så snart något nytt har framkommit i skolfrågan.

Text: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr