Vi vill kommunicera med allmänheten om vad som händer på Rotnäset

nyheter

2024-06-3 Information inför v.25 Rotnäset. Under vecka 25 (17-20 juni) kommer en mark och miljöundersökning att genomföras inom området.

Under vecka 25 (17-20 juni) kommer en mark och miljöundersökning att genomföras inom området.
Ansvarig för undersökningen är Ommapo Förvaltning AB.
Området begränsning är från korpen stugan, till kraftledningen, utegymmet och till gamla Strandvägen.
Fem provgropar kommer att grävas med en grävmaskin i syfte att kontrollera om det finns föroreningar i marken.
Företaget Tyrens från Östersund kommer tillsammans med lokala entreprenörer utföra arbetet.
Inget arbete kommer att utföras på kvällstid.

Frågor om mark och miljöundersökningen besvaras av:
Mikael Persson
070-5299657
Mikael.persson@ommapo.com
Ommapo Förvaltning AB

Text: Mikael Persson

Upplagt av: Cathrine Blixth

affarsnyttnorr