Bild från kassodlingen i Äspnäs.

Vattudalens Fisk AB är på hugget

nyheter

2019-10-10 Nu finns nya planer hos Vattudalens Fisk AB och därför bjuder de in till samrådsmöte tisdagen den 29 oktober klockan 18:30 till ca 20:30 i bygdegården Aspnäs. Mötet ska hållas inför ansökan om tillstånd för fiskodling samt uttag av vatten i Ströms Vattudal vid Postviken, Aspnäs.

Vattudalens Fisk AB bjuder med anledning av planerad tillståndsansökan för odling av fisk samt uttag av vatten vid odlingslokalen i Postviken till samrådsmöte.

Vi berättar om verksamheten och planerad ansökan. Ni är välkomna att ställa frågor och lämna information och synpunkter.

Tid: Tisdagen den 29 oktober kl 18:30-ca 20:30

Lokal: Bygdegården, Äspnäs 560, 833 95 Strömsund

Anmäl er till mötet senast den 27 oktober.

Eventuella skriftliga synpunkter och yttranden rörande samrådsunderlaget ska vara oss tillhanda senast den 8 november 2019.

Samrådsunderlag finns att ladda ner på http://vattufisk.se/

För anmälan till mötet, förfrågningar eller yttranden kontakta Hanna Carlberg, Sweco Environment AB, hanna.carlberg@sweco.se eller tel.nr: 072–3967601.

Så står att läsa i deras inbjudan. Nu finns tid fram till mötesdagen att samla på sig frågor, tyckande och tänkande, för att lägga fram den 29 oktober. Anmäl dig enligt ovan.

Barbro Ericson

affarsnyttnorr