Varning – koka dricksvattnet från Vattudalen om du saknar mikrobiologisk rening

nyheter

2020-11-30 Nu kommer Strömsunds kommun, miljö och byggavdelningen, med en upplysning att koka dricksvattnet från Vattudalen om du inte har mikrobiologisk rening

Ökade halter av bakterier i Ströms Vattudal – koka dricksvattnet om du saknar mikrobiologisk rening.

Den som tar sitt dricksvatten ur Ströms Vattudal och saknar mikrobiologisk rening bör koka vattnet före användning. Den rekommendationen kommer från miljö- och byggavdelningen efter provsvar som visar på höga halter av bakterier i vattnet.

Under november månad har prover tagits på vattnet i Ströms Vattudal. Provsvaren visar på höga halter av bakterier, bland annat koliforma bakterier och e-colibakterier. Det är bakterier som kommer från människors eller varmblodiga djurs tarmsystem och vid förtäring kan de ge upphov till magsjuka.

Koka ditt dricksvatten om du saknar rening

Miljö- och byggavdelningen rekommenderar därför de som tar sitt dricksvatten från Ströms Vattudal, och saknar mikrobiologisk rening, att koka dricksvattnet.

– I dagsläget vet vi inte varför halterna varit så höga, men troligen har det med den ovanligt varma hösten och det höga vattenståndet att göra, säger Anders Bergman, miljö- och byggchef. 

Viktigt med rening

Miljö- och byggavdelningen avråder generellt från att använda vatten från sjöar och vattendrag som dricksvatten utan att det har renats från bakterier. Den som har en enskild vattentäkt är själv ansvarig för att vidta de åtgärder som behövs för att säkra att vattnet är tjänligt.

Information om kokningsrekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Upplagd text o foto : Barbro Ericson

affarsnyttnorr