Bild: Länsstyrelsen.

Varning för svaga isar i Frostviken

nyheter

2023-04-1 Nu har kraftbolaget öppnat upp Blåsjöälven och det är stort flöde av vatten som påverkar isen på flera ställen.

Vi går ut med en varning!

Stora Blåsjön, Lilla Blåsjön, Jormsjön men även nedströms hela vägen via Junsternäs varnas för svaga isar i och med att stora mängder vatten släppts på av kraftbolaget. Även Kvarnbergsvattnet och vidare ner i Hetögeln kommer påverkas.

Strömmar kommer påverka isen underifrån med stora höjdskillnader med risk för isblock, öppna hål och liknande kommer märkas på ovansidan isen.

På 20 år har Blåsjön aldrig haft så här högt vattenstånd så man vet inte vad som händer riktigt. Mer än att det är viktigt att få ut information till alla som vistas runt och på sjön om att det kommer hända saker och det kan gå fort. Samma gäller Lillblåsjön.

Den här varningen är hämtad från Facebook.

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: Privat

affarsnyttnorr