Varför inte använda reservmedel i stället för att fortsätta spara

nyheter

2023-06-13 Under kommunfullmäktige i Strömsund 7 juni beslutades att besparingsåtgärderna i de kommunala verksamheterna skulle intensifieras, för att uppnå en budget i balans.

Detta är ett debattinlägg.

Vänsterpartiet var enda partiet som reserverade sig emot och deltog alltså inte i kommunfullmäktiges beslut. Vi menar att det finns andra vägar att gå som skulle innebära en möjlighet att avlasta kommunens verksamheter genom att nyttja det kapital som finns i den kommunala utjämningsreserven, RUR.

Denna reserv existerar just för att den ska användas under år som 2023 då priserna skjuter i höjden och det är inflation. För Strömsunds del uppgår RUR till 55 miljoner, varav runt 18 miljoner skulle vara möjligt att använda för att täcka upp om kommunen gör ett underskott 2023.

Ingen kan veta hur det ekonomiska faller ut i slutet av detta år men såvitt vi kan se är många av kommunens verksamheter hårt pressade. Vi måste använda vår kommuns resurser på ett klokt sätt.

Med resurser menar vi inte bara pengarna utan också de över 1400 anställda kommunen har. Det gör vi inte genom att tvinga dem att springa fortare, det gör vi inte heller genom att mer ska hinnas med på färre anställda – vilket är det vanliga resultatet när verksamheter tvingas till besparingar.

När majoriteten (bestående av S och C) pläderade för ytterligare effektiviseringar under onsdagens sammanträde kunde jag inte låta bli att fundera över den retorik som används när man talar om effektiviseringar. Det kan tyckas rationellt att vara återhållsam i tider som dessa men frågan är om allt detta prat om effektiviseringar och rationalitet leder oss till att förminska de människor det handlar om till siffror på ett papper?

Är det verkligen så vi vill ha det? Effektiviseringar har pådyvlats kommunala verksamheter i decennier, trots att Sverige blivit allt rikare. Men, hur effektiv kan egentligen en människa bli? Och vad går förlorat i skolor, förskolor, vård- och omsorgsverksamheter med mera när det mellanmänskliga inte längre får ta den tid och plats det behöver få?

Runt om i landet har hållits demonstrationer mot de besparingar som görs inom skolor och barnomsorg i nästan samtliga kommuner. 

En av demonstranterna, en lärarassistent i Stockholm, påpekar det paradoxala i att den nya regeringen lovat storslagna insatser för att bekämpa brottslighet – men ger kommuner och regioner runt om i landet kalla handen när de behöver mer resurser för att bedriva de samhällsbärande och livsviktiga verksamheter som på det stora hela är det viktigaste vi har för att som samhälle förebygga kriminalitet. Regeringens agerande är inte bara iskallt utan också naivt.

Politik och ekonomi har gemensam praktik och grundar sig i vilka värderingar vi har. När vi för första gången på länge har ett läge då Strömsunds kommun tillåts använda de pengar som sparats undan under de bättre åren borde samtliga partier som antagit besparingskraven under sammanträdet 7 juni klargöra för medborgarna i kommunen varför de inte vill göra det.

Kristina Ström (V) ledamot i kommunfullmäktige i Strömsund

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr