Varför införs inte krav på munskydd

nyheter

2020-11-9 Nu uppmanas vi ännu en gång att skärpa våra beteenden ytterligare och ta vårt ansvar att undvika spridningen av Covid-19. Det är hög tid att ta den här faran på fullaste allvar. Använd munskydd, det framhåller Staffan Normark professor i smittskydd.

Nu befaras en snabb ökning av Covid-19 om det inte sker en drastisk förändring bland folkets uppträdande i samhället. Då kommer en halv miljon personer ha smittats innan årsskiftet. Vilket också rent statistiskt sett kan leda till att 1.000  människor dör. Så blir fallet om vi inte får effekt på den information som ges och vi ändrar på vårt beteende. Det måste ändras och tas på allvar, säger Tom Britton  professor i matematisk statistik i morronprogrammet med Malou Sivers.

Vi måste skärpa våra beteenden ytterligare.

Smittan av Corona är mer luftburen än vad man kan tro, uppger Staffan Normark professor i smittskydd och han anser att munskydd är något som ska användas.

Om man hostar eller nyser kommer smittan ut via droppar från luftvägarna. Då kommer stora droppar, vid tal blir det små droppar. Minsta dropparna kan stanna kvar i luften under lång tid och kan bli till luftburen smitta. Man kan säga att det är som dimma. I ett rum med dålig lutkondition stannar dropparna kvar ungefär 9 minuter, bra ventilation, luften byts ut halveras dropparna och det blir en halvering av tiden de finns kvar.

Även om det finns fullgod luftkonditionering så kan det påvisas att om en person är smittad och sitter vid ett bord, så sprids smittan till andra vid bord längre bort genom cirkulerande luft. Även de som suttit nära ventilen har också insjuknat.

Munskydd.

Länder som har antagit att använda munskydd har jämförts med länder som inte har munskydd, och där framgår att det var 4 gånger högre dödlighet hos de som var utan. Man vet att när det rör sig om aerosolsmitta och man använder munskydd kommer färre smitta ut, ”droppar” och om också andra i samma rum bär munskydd så begränsas smittspridningen avsevärt.  Där risken är stor att luften innehåller höga halter av infektiös aerosol ska andningsskydd användas för att förhindra smittspridning.

Det diskuteras att lagen ska ha större möjligheter att stänga restauranger tidigare, att det finns hjälp till näringsidkare att få råd och hjälp om exempelvis ommöbleringar och om säkrare insläppsrutiner för att folk inte ska flockas på liten yta. Att vi ska börja följa våra nordiska grannar, med skarpa rekommendationer och att inse att munskydd är ett bra hjälpmedel.

Frågeställningen blir, kan kommunen gå ut med någon uppmaning och bra informativ upplysning om nyttan att använda munskydd.  så inte smittspridningen av Covid-19 eskalerar. Men så enkelt är det inte. Kommunen delger invånarna vad som är en uppmaning från smittskyddet.

Det ska tilläggas att boende inom Strömsunds kommun har varit väldigt förskonade från smittan hittills, mycket beroende på att bland annat Kommunen var tidigt ute med att stänga vissa samlingslokaler, sport och simhallar.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr