Det rinner mycket under Strömsundsbron men Kommunen tar bra betalt. Foto: Be

Varför är vattnet så dyrt i Strömsund – jämfört Mälarhöjden

nyheter

2020-06-2 Till Affärsnytt Norr är det många som vänder sig för att få komma till tals. Spelar ingen roll om det är folk i kommunen eller andra kommuner så finns det synpunkter. Nu senast har en man, född och uppvuxen i Strömsunds kommun men bor nu i Mälarhöjden, reagerat över varför Strömsunds kommun har så extremt hög vattenavgift.

Har funderat på varför det skiljer så mycket i pris för vatten mellan Strömsund och Mälarhöjden i Stockholm. Båda orterna ligger vid och i närheten av en sjö, båda orterna har likartad bebyggelse, villor och hyreshus. Frågade på Strömsunds hemsida om detta men fick inget svar.

Årskostnad fasta avgifter i Strömsund är  2996:80 / år och i Mälarhöjden är årskostnaden för fasta avgifter 1530:40 / år, ungefärligen den dubbla avgiften i Strömsund.

Den största skillnaden ligger i priset per kubikmeter vatten, i Mälarhöjden är priset per kubikmeter 5:92 och i Strömsund 25:62 per kubikmeter. Vattnet är  432 % dyrare i Strömsund, vad kan detta bero på? Har funderat på 2 möjligheter varför det förhåller sej på detta viset.

1. Vattentaxan används för att förstärka den kommunala budgeten då kommunalskatten har slagit i taket (34:92:-).

2. Det har blivit komplicerat och dyrt att rena vattnet från Ströms Vattudal på grund av alla utsläppen fån fiskodlingen i Espnäs.

(Under 10 år har det tillförts 12 000 ton fekalier = fisk avföring, 270 ton fosfor och 2 000 ton kväve) enligt, C. Fredriksson, medlem i Jämt trollarna, skriver  Roland Wikström bosatt i Mälarhöjden men född och uppvuxen i Strömsunds kommun.

Affärsnytt Norr har tidigare skrivit om problemen med fiskodlingarna i framför allt Aspnäs, men också Gärdnäs. På Strömsunds kommun uppgav och hänvisade ansvarig tjänsteman att prover i vattnet, på sjöbotten och närliggande vegetation har kollas upp med jämna mellanrum och ingenting av proverna visar på att det skulle medföra några negativa effekter med kassodlingarna. Det finns spaltmetrar skrivna och dokumenterade om just utsläppen från odlingarna. Därför lämnar vi den frågan eftersom ingenting av ytterligare värde finns att rapportera.

Däremot ska vi på Affärsnytt Norr ännu en gång ta kontakt med Kommunen om de höga vattenavgifterna. Vi har också i den frågan delgett läsarna om viss information runt kostnader om vatten och avlopp. Bland annat beror det på att i den här bygden finns massor av ledningar och nät som är gamla och uttjänta. Mycket ska bytas ut och förnyas. Men givetvis ska vi höra med ansvarig på Kommunen igen om det finns mera information att hämta.

Men det intressanta är att utflyttade personer ändå har så stort intresse av sin gamla hemkommun och är villig att höra av sig om saker de lägger märke till.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr