Vårdtagare blev liggande på golvet ett dygn

nyheter

2021-08-23 En vårdtagare i Strömsunds kommun ramlade på toalettgolvet och kunde inte ta sig upp. Larmdosan låg på ett bod i rummet och personen kunde inte nå tag på den. Nu har en Lex-Sarah anmälan upprättats på grund av att vårdtagaren blev liggande på golvet ett dygn. Bristfälliga rutiner uppges vara orsaken.

Det var en vårdtagare i Strömsunds kommun som blev liggandes ett dygn på golvet efter ha ramlat vid ett toalettbesök. Nu har Kommunen gjort en anmälan enligt Lex Sarah om den olyckliga händelsen som inträffade i juni.

Vårdtagaren har tillsyn i sitt hem av hemtjänst genom telefontillsyn, när personalen inte fick svar när de ringde åkte de hem till personen och knackade på. Då hörde de vårdtagaren ropa inifrån på hjälp och det visade sig att personen hade ramlat dagen innan och kunde inte ta sig upp, men hade tagit sig från toaletten till sovrummet. Tyvärr låg larmdosan på ett bord och gick inte att nå för att slå larma om hjälp. Det blev ett besök på sjukhuset.

Den tragiska händelsen uppges bero på att hemtjänstpersonalen under föregående kväll gjort en miss i rutinerna. Personal hade varit och ringt på hos vårdtagaren kvällen innan men ingen öppnade. Då blev slutsatsen att personen inte var hemma utan var ute någon stans. Hur det var med den saken kollades aldrig upp därför att den anställde inte var införstådd om rutinerna.

För att förhindra att något liknande sker igen så har information skickats ut till Strömsunds kommuns samtliga hemtjänstgrupper.

Rutinen kommer även bli föremål för muntlig genomgång och även tas upp på nästa arbetsplatsträff.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr