Arkivbild från nätet.

Vansinnesfärd men Hovrätten friar mannen

nyheter

2022-03-16 Vid en poliskontroll juni 2019 i Strömsund försökte man stoppa en bil som kom i mycket hög fart. Mannen vägrade stanna men polisen fick ändå tag på honom i efterhand. Nu frikänner hovrätten mannen eftersom han själv uppgett att det inte var han som körde.

Hovrätten frikänner en 25-årig man som fällts för att i juni 2019 ha kört igenom en poliskontroll i Strömsund utan att stanna. Han har tillgång till den aktuella bilen – och ett polisvittne som sett föraren på bara någon meters håll trodde instinktivt att det var 25-åringen. Men uppgifterna är dock inte så säkra att de håller för fällande dom.

25-årigen åtalades i Östersunds tingsrätt för vårdslöshet i trafik. Åtalet kretsar runt en händelse i juni 2019, han vägrade stanna för polismans tecken och i stället kört rätt igenom en poliskontroll i hög hastighet.

Den bil det handlar om tillhör 25-åringens pappa men både 25-åringen och hans bror disponerar den då och då. Men mannen uppger att det inte var han som körde vid det aktuella tillfället.

”Fick ögonkontakt”

Åklagaren åberopade dock vittnesmål med en polisman, som säger sig ha fått ögonkontakt med föraren, känt igen honom som 25-åringen – och sedan fått misstanken bekräftad genom att slå på bilens registreringsnummer. Polismannen hade träffat 25-åringen ett antal gånger före det aktuella tillfället och befann sig på bara någon meters avstånd när bilen passerade.

Faktum är att mannen bara någon dryg timme tidigare stannat i en annan trafikkontroll som polismannen och hans kollega genomfört. Polismannen förklarade även att om 25-åringen haft en tvillingbror så kunde det ha varit denna som kört bilen – men 25-åringen och hans bror är ”inte speciellt lika”.

Körde 100 kilometer i timmen

Enligt polismannen hade bilen passerat genom kontrollen i cirka 100 kilometer i timmen. Vi passeringen hade föraren bytt fil för att undvika polismannens kollega som försökt stoppa bilen med tecken – och det var därför som bilen hamnat så nära polismannen, i mötande trafiks fil. Polismännen bar vid tillfället uniform och reflexvästar – och det hade inte funnits något utrymme för missförstånd kring att det handlade om en trafikkontroll.

Tingsrätten tog fasta på vittnesmålet och drog slutsatsen att det utifrån polismannens iakttagelser inte kunde finnas någon alternativ gärningsman. Trafikkontrollen hade genomförts i ett tätbebyggt område där det vid tillfället rört sig en hel del folk och bilar, på grund av en närbelägen fotbollsturnering. Körningen genom kontrollen hade enligt domstolen utgjort ett medvetet risktagande och trafikfarligt beteende som hade kunnat medföra en trafikfarlig situation.

Mannen hade i och med det i väsentlig mån också brustit i den omsorg och varsamhet som betingats av omständigheterna för att förekomma en trafikolycka. Han dömdes därför till 40 dagsböter på totalt 10 000 kronor för vårdslöshet i trafik av en enig tingsrätt.

Hovrätten friar

Hovrätten för Nedre Norrland ändrar dock tingsrättens dom och frikänner i stället 25-åringen. Polismannen har förklarat att bilen passerat trafikkontrollen i hög hastighet men att han hann få ögonkontakt med föraren och ansåg att det var 25-åringen som körde. Det har samtidigt ”inte funnits i hans värld” att det kunde vara 25-åringens yngre bror.

Det framgår alltså att 25-åringen haft tillgång till den aktuella bilen och att polismannen instinktivt trott att det var 25-åringen som körde. Detta ger ett visst stöd för att så också var fallet. Polismannen har dock i efterhand uttryckt viss osäkerhet och sagt sig ”inte vara hundra procent säker” på att 25-åringen kört bilen.

Det finns ingen annan bevisning i denna fråga och utredningen är enligt hovrätten därför sådan att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att föraren och 25-åringen är samma person. Den fällande domen ska därför ändras och 25-åringen frikänns nu.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr