Det rinner mycket under Strömsundsbron men Kommunen tar bra betalt. Foto: Be

Välkommen till Handelsplats Strömsund

nyheter

2020-04-9 För att göra ett samhälle attraktivt som handelsplats gäller att tänka i nya banor. Jörgen Olofsson, före detta Coopchef i Strömsund, fick ett uppdrag att se över en förbättring i samhället och nu har han presenterat sitt arbete vid Kommunstyrelsens sammanträde i januari.

Vid Kommunstyrelsens möte den 28 januari i år presenterade Jörgen Olofsson förslag på förbättringar för att handeln i Strömsund ska kunna utvecklas och överleva. Här sammanfattas vad Kommunen hittills gjort och vad som planeras.

Följande åtgärder är utförda eller är planerade att utföras av Teknik och serviceförvaltningen och SUAB/ Framtids- och utvecklingsförvaltningen. Det gäller förbättringsområden.

 

– Tre parkbänkar med bord har införskaffats till Fontänparken.

.
– Rensning av mossa i fontänen och ordnat så vattenflödet passerar i fontänen.

– Ny skylt vid Vattudalstorget.

– Trasiga ej inkopplade eluttag plockades bort vid informationstavlor på Vattudalstorget.

– Skyltar parkering förbjuden 7,00-9,00 uppsatt på Storgatan.

.
– Parkering förbjuden-skyltar med betongsuggor uppsatt vid cirkusplatsen vid Hembygdsgården.

– Anvisade platser för husbilsparkering med betalning ordnat vid Hembygdsgården.

– Förhindrande av genomfart mellan Coop och Helens kläder kommer att utföras 2020.

– Riktningsvisning på stora ledstolpar för turister uppsatta vid Vattudalstorget, Hembygdsgården trafikplats Näsviken och Campingen.

– Ny information om besöksplatser uppsatt vid nya rastplatsen på Näsviken.

– Stor digital infartsskylt installerad vid E45 i höjd med Campingen som visar kommande evenemang, marknadsför kommunen som attraktiv plats att leva och bo i samt kommunikation av samhällsinformation.

– Välkomstskylten E45 norrifrån har ny bild och text.

– Välkomstskylten E45 söderifrån vid camping som ersatts med den digitala skylten flyttas till infarten väg 342 väster ifrån (Gäddedevägen) med ny bild och text genomförs under 2020.

– Ny välkomstskylt sätts upp vid väg 345 österifrån (Ramselevägen) under 2020.

– Utbildning i digital marknadsföring genom Facebook genomfört i två omgångar för näringsidkare inom handeln i hela kommunen.

– Skyltarna gällande Björnvägen som idag finns vid Campingen, Hembygdsgården (Lunden) och utanför Turistbyrån i Gäddede kommer att ersättas med en karta över Björnvägen samt Karin Anderssons fina björn, sker under 2020.

Syftet med många åtgärder är att skapa en bättre och mer inbjudande miljö i Strömsund med bättre hänvisningar till olika besöksmål för att turister och andra besökare ska stanna lite längre och göra lite mer i vår Kommun.

Upplagt: Barbro Ericson

Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr