Välkommen som Nattvandrare i Strömsund

nyheter

2023-06-1 Kan du som vuxen tänka dig att ställa upp någon kväll då och då för ungdomars bästa och komma med i gruppen Nattvandrarna. I Strömsund behövs flera som är ute och cirkulerar, absolut nu när det är skolavslutningar och mycket firande.

På onsdag kväll var det information om Nattvandrare i Strömsund där Rita och Nils Ivar Odelberg fanns på Café Saga för att prata om betydelsen att vara ute bland ungdomar sena kvällar och nattetid. Vi vet att det har stor effekt när någon vuxen finns bland de yngre. Nu har vi skolavslutningar, det är marknader och andra folksamlingar med festligheter och givetvis finns ungdomar där.

Nils Ivar Odelberg som kommer från Gäddede men bosatt i Östersund har under decennier arbetat ideellt som nattvandrare och stöd för ungdomar. Han har arbetat med den viktiga uppgiften sedan 2010 när han bodde i Gäddede och samarbetade med bland annat Kyrkan, både på den svenska och norska sidan gränsen. Han är bosatt i Östersund där han ägnar största tiden åt Nattvandring och vet hur viktigt det är.

Han och frun Rita jobbar inte enbart i Östersund utan de åker ut på många andra platser och arrangörerna vänder sig ofta till dem att få hjälp vid olika arrangemang ute i länet, bland annat vid Fjällsjö marknad och Dundermarknan, för att nämna några platser i vår kommun. Karin Elverum som ingår i Nattvandrarna i Strömsund fanns också med dem vid fjolårets Fjällsjömarknad och deras närvaro uppskattades oerhört av arrangörerna men också av ungdomarna.

I Strömsund har det funnits en grupp Nattvandrare men det behövs flera för att kunna täcka upp. Och vilka är det som man i första hand räknar med att ingå i gruppen. ”Föräldrar i första hand”. Vid onsdagens träff fanns tyvärr inte en enda pappa med, bara mammor och en kille på 20 år som nu kommer att ingå i gruppen. En stor eloge till honom, Adrian, som också har den utbildning som krävs.

Rita och Adrian.

I tidigare artiklar har vi nämnt en del farliga påhitt som ungdomar tar sig till med och som är direkt farliga att bruka, det pratas om ungdomar men det mest alarmerande är när de kommer på småflickor i 10-årsåldern som inandas gaser (lustgas) som de fyllt ballonger med. De kan inte ta hand om sig själva och någon av deras förälder finns inte ute.

Det är såna patroner som barn och unga använder för att dra i sig gasen. Ett varningens finger till målsägarna.                                   Bild från Polisens sida. 

Nils Ivar nämner både nu och tidigare att vi som bor i Strömsund kan inte fortsätta intala oss om att här händer inte såna saker, här är det tryggt. Men så är det inte!

Därför, om du är förälder (vårdnadshavare) ta till dig uppmaningen som i första hand riktas till er:

Ställ upp någon kväll/ natt, då och då och gå ut bland byns unga. Det kan behövas också en vanlig fredag- lördag kväll för det händer saker även då. Eller varför inte vända sig till pensionärsföreningarna SPF och PRO, kanske att de kan hjälpa till vid vissa tillfällen och vandra.

Värdet av Nattvandring är oerhört viktigt och Nils Ivar berättar om tillfällen när de har träffat på någon ungdom som varit helt utslagen, De har varit ängsliga, lessna, oroliga och mått fruktansvärt dåligt. Då har vi funnits där tills vi fått tag på en förälder som kommit och hämtat barnet, när barnet gett sitt medgivande. Vi får stor tacksamhet tillbaka att vi funnits där till hjälp. Rita kan berätta att hon tagit hand om många unga som hon kan ha suttit timmar tillsammans med och stöttat innan någon kommit för att hämta.

I P4 Jämtland togs ett stort problem upp om Krympande resurser mot droger – samordnare saknas i Strömsund.

  • Det är viktigt att kommunerna inte drar ner på det förebyggande arbetet mot droger, menar Länsstyrelsen i Jämtland efter den senaste avloppsmätningen av narkotikaspår.
  • Den visar att samtliga testade droger finns i nästan alla de sjutton reningsverken i länet.
  • I Strömsunds kommun saknas just nu en samordnare som leder det drogförebyggande arbetet.

Det uppgavs i P4 Jämtland och det är just det här som både Nils Ivar Odelberg och Polisen varnar för. Tillgängligheten på droger är alldeles för stor och de ungdomar/barn som dras med i användandet sjunker i ålder.

Jonny Jonsson som är polis i Strömsund kan verifiera vad som framkommit.

Ett budskap till politikerna i Strömsund från gruppen som träffades, ”Dra inte in resurserna där de bäst behövs. Det är ungdomarna som ska räddas och där det ska satsas medel”.  

Vid onsdagens möte fanns Magdalena Sannemo med, hon är Ungdoms- och fritidskonsulent och hon informerade vad Kommunen gör för ungdomarna och framför allt nu under sommarperioden. Bland annat kommer de att finnas på Hembygdsgården med en del verksamhet.

Nattvandrarna samarbetar med Polisen, Kommunen, lokala Näringslivet och Kollektivtrafikbolagen.

Rita berättar hur väl de blir bemötta av deras samarbetspartners. När Nattpatrullen åker ut brukar de dessförinnan vänt sig till köpmännen och bett att få vattenflaskor, godis och annat tilltugg, för att bjuda på och det är uppskattat.

Fem som under kvällen anmälde sitt intresse att ingå i Nattvandrarna Strömsund och som finns på bild tillsammans med de som redan ingår:

Gabriella, Adrian, Emma, Madélen och Madelene.

Redan i gruppen:

Karin, Cecilia, Annelie, Theres, Gunilla och Emma (på bild)

Saknas: Marlene, Angelica och Elin.

På bild har vi också t.v Nils Ivar Odelberg och Rita t.h.

Text o foto: Barbro Ericson

 

 

 

affarsnyttnorr