Bild hämtad från Internet.

Våldet ökar i Sverige säger kriminolog Gerell

nyheter

2018-12-18 Manne Gerell är kriminolog vid Malmö högskola och han tycker det finns skäl att känna oro över den ökade våldsutvecklingen. Sverige som ansetts som ett väldigt fredligt land sticker nu tydligt ut för det ökade våldet.

Kriminolog Manne Gerell skrev i fjol om Sveriges brottsutveckling i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där han noterade att vi hade en rekordhög nivå på utsattheten för brott

Nu har det kommit nya siffror där det framgår att det är ännu fler som utsätts för brott. Framför allt sexualbrott och hot. Och när det gäller skjutningar är vi på samma nivå som förra året vad gäller antalet dödade. Med tanke på att förra året var rekorddåligt både när det gäller skjutvapenvåld och utsatthet för brott, så är läget ganska allvarligt, uppger kriminolog Manne Gerell vid Malmö högskola.

Det som sticker ut i Sverige är att huvuddelen av skjutningarna har skett bland män som är under 30 år gamla. I den gruppen har vi en väldigt hög nivå jämfört med andra länder.

Manne Gerell är internationellt verksam som kriminolog och har kontakt ”gränslöst”. Han uppger att Sverige har ansetts som ett väldigt fredligt land men nu sticker vi ut. Vi har en så tydlig ökning och att vi – i vissa sammanhang, som när det gäller unga män – ligger på en väldigt hög nivå.

Här fann Säkerhetspolisen ett lertal tunnor med vätska.

I det här förrådet i Strömsund hittade polisen tunnor med innehåll som ledde fram till misstanke om förberedelse till terrorbrott. Flera personer sitter anhållna.

Men det finns också andra planerade allvarliga brott. Till exempel i Strömsund april i år, när SÄPO slog till mot ett förråd med ett flertal tunnor innehållande vätska. En vätska som visar på förberedelse i tillverkning av sprängmedel. Enligt Säpochefens uttalande nu i dagarna:

-Tillslaget mot terrormisstänkt i Strömsund avvärjde terrorbrott.

Bara att konstatera, brotten i Sverige har fått en stor spridning, det är inte bara de stora städerna som drabbas. Nej, brott begås också där man minst anar. Tack vare SÄPOS bevakning och kartläggning i Strömsund över misstankarna om förberedelse till terrorbrott kunde en katastrof avvärjas.

Text/bild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr