Vägsträckan Lövberga via Havsnäs är en mardröm

nyheter

2021-10-7 Ja trafikanterna som färdas vägen över Lövberga - Havsnäs mot Alanäs är förtvivlade över vägens standard. Den uppges vara en trafikfara. Vi kontaktar ansvariga på Trafikverket samt vägunderhållet på PEAB för att höra deras uttalanden.

Grusvägen mellan Lövberga – Havsnäs mot Alanäs har under årtionden varit ett bekymmer. Trafikanterna uppger att sträckan många gånger är direkt trafikfarlig. Det är stora fåror i vägbanan och stora hål som gör att fordonen på vissa ställen måste över på fel sida av vägen. Eller så får man ta ner mot vägrenen och nästan ner i diket. Dessutom blir det stort slitage på bilarna.

Den här vägsträckan har varit ett stort problem under många decennier och trafikeras väldigt flitigt av pendlare till arbetet men den tunga timmertransporten tar givetvis ännu hårdare på vägen. Så kom ett glädjebesked, att under våren som gått så skulle vägarbetet sättas igång för att så småningom asfaltera vägsträckan. Entreprenörer var upphandlade och hela arbetet stod i startgroparna. Men då skickade några personer in en överklagan och därmed stoppades arbetet.

Vid vår kontakt med presstjänst på Trafikverket och hänvisad till Håkan Arljung får vi följande information av honom:

-Jag vet att den här vägsträckan är mer än besvärlig och framför allt nu när det regnat rejält. Den har hyvlats ett antal gånger men groparna skvätter snabbt upp igen på grund av att det är för blött. Att grusa på vissa områden har vi gjort, men att grusa vägen i sin helhet är inte acceptabelt i nuläget eftersom meningen är att den i sin helhet ska byggas om.

Håkan Arljung är lika besviken som övriga majoriteten av de som trafikerar sträckan, att beslut om att påbörja jobbet med asfaltering i våras blev stoppat på grund av att några personer överklagade ärendet.

-Ja det var verkligen tråkigt, säger Håkan Arljung, att några kom in  med överklaganden eftersom vi stod inför att påbörja arbetet med en asfaltering. Vi hade upphandlat entreprenörer och det såg givande ut. Så det innebär att några stora pengar kommer inte att läggas på en grundlig förbättring av grusvägen när vi står inför en total ombyggnad så småningom.

Överklagan ligger på Regeringens bord och vi har ingen vetskap om hur lång tid det tar innan ärendet behandlas där. Håkan uppger att Kristoffer Löfström är ansvarig för vägunderhållet på PEAB, så vi ringer till honom.

Kristoffer Löfström vet precis hur vägen ser ut, att det råder stora problem. Grusvägen är hyvlad flera gånger, senast på tisdag kväll hyvlades den från Lövberga till Havsnäs, men då avbröts arbetet eftersom det var alldeles för blött. Meningen var att pröva att hyvla resterande del under onsdag men den som kör hyveln ansåg att det skulle bara bli än värre. Det blir som en enda gröt av hela vägbanan. Men på fredag ska han göra ett nytt försök igen.

-Det får ju inte vara så att vägen är en trafikfara, säger Kristoffer, så vi gör en översyn lite då och då och på vissa delar har vi förstärkt med grus och kan få göra det på flera delar. Men som sagt, hela sträckan kommer inte att grusas. Enda möjligheten är att det blir torrare väder och vind, då finns förutsättningar att väghyveln kan göra ett bra jobb.

Det ska tilläggas att totalt i Jämtlands län finns ungefär 200 mil grusvägar som ligger under Trafikverkets ansvar.

Text o foto: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr