Vaccination mot Covid-19 är på gång vecka 2

nyheter

2021-01-13 Nu kan Strömsunds Kommun meddela att vaccination mot Covid -19 är inom räckhåll och beräknas ta sin start under vecka två.

Vecka 2 påbörjas vaccinering av personer på särskilda boenden i kommunen. Tätt därefter vaccineras personer med hemtjänst och hemsjukvård, personal som arbetar nära dessa personer samt de som bor med ovanstående personer.

Vi följer de nationella prioriteringarna när det gäller vaccinering och erbjuder vaccin till de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka först.

Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu, varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på särskilda boenden.

Vaccineringen mot covid-19 delas upp i fyra faser och de som erbjuds vaccin i första fasen är:

  • De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personal som arbetar nära dessa personer.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr