Utlokaliserade utbildningar ger lyft för glesbygden

nyheter

2023-12-2 Nu kan den som vill läsa till sjuksköterska göra det i glesbygden. Mittuniversitetet genomför ett pilotprojekt med en decentraliserad sjuksköterskeutbildning. En av orterna som deltar är Strömsund. Det skriver Akademi Norr i ett pressmeddelande.

Strömsund har fått tio nya sjuksköterskestudenter på orten. De läser första terminen på den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet, och håller till i Lärcentrum i Strömsund.

Utbildningen är ett pilotprojekt som fått statligt stöd på 3,5 miljoner. Mittuniversitetets ansökan var en av fem som beviljades i augusti 2022 och redan ett år senare startade utbildningen.

– För oss som universitet är det jättespännande och ett nytt sätt att arbeta på, säger Mariana Larsson, universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet på Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

Totalt går 48 studenter på den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen. Dessa är utspridda på fem orter: Bispgården, Sveg, Strömsund, Sollefteå och Ånge.

– Det unika med utbildningen är att undervisningen är decentraliserad vilket gör att studenterna tillhör en studiegrupp som träffas fysiskt, säger hon.

Utbildningen ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Akademi Norr

Mittuniversitetet samarbetar med orternas lärcentran, där Sollefteå och Strömsund är knutna till kommunalförbundet Akademi Norr. Lärcentran ser till att det finns en god digital studiemiljö, då lärarna ger digital undervisning i realtid. Något som har fungerat bra hittills, menar Mariana Larsson.

– Det är en stor fördel att utbildningen är decentraliserad. Studenterna sitter tillsammans på de fem olika orterna. En stor del i vårt lärande sker i interaktion och samverkan med andra. Därför är det en styrka för studenterna att tillhöra en grupp, som kan diskutera och även umgås utanför skoltid.

Erfarenheten av pandemin har varit betydelsefull för lärarna i uppstarten.

– Vanan att föreläsa digitalt finns sedan åren med covid-19. Vi jobbar aktivt med diskussioner kring pedagogiska upplägg och ser detta som en chans att utvecklas.

Stora delar av utbildningen är förlagd i Strömsund. Men under totalt 25 dagar får studenterna åka in till Östersund för att delta i och bli examinerad i praktiska moment. I Lärcentrum finns det möjlighet att träna på olika praktiska moment, som till exempel venprov.

– Här har Lärcentrum varit mycket tillmötesgående. Deras lokaler fungerar väldigt bra för både undervisning och träning i praktiska moment.

Möjliggör för människor med familj att studera

Många som går utbildningen är lite äldre och har rotat sig med familj på orten.

– Studenterna nämner att det faktum att utbildningen finns på hemorten varit helt avgörande för att kunna söka. Det är svårt att flytta hela familjen för att studera. Jag är glad att de också får en möjlighet att studera på högre nivå.

Mariana Larsson är mentor för de tio studenterna på Lärcentrum i Strömsund. Det här är något nytt för Mittuniversitetets sjuksköterskeprogram. I uppstarten har det inneburit fysiska träffar i Strömsund alternativt digitala träffar varje vecka med studenterna.

– Det har varit bra att kunna fånga upp studenterna och höra hur det går, hjälpa dem på vägen. Det är viktigt nu när vi har en ny undervisningsform så att vi kan undvika eventuella fallgropar.

Mentorskapet ska vara kvar under alla tre år. Förhoppningen är att tillgången till mentorer ska påverka förmågan att fullfölja utbildningen.

– Vi vill se om det här kan ha en effekt att enklare följa den vanliga utbildningstakten. Visar det sig vara positivt är vi inte främmande för att se över möjligheten att införa mentorskap även för våra studenter på våra campus i Sundsvall och Östersund.

“Jag tror det här är framtiden”

Utbildningen togs fram för att möjliggöra för människor i glesbygd att bo kvar och kunna studera på högre nivå.

– Jag tror det här är framtiden. Fler utbildningar skulle kunna anamma det här. Det finns många distansutbildningar, men vi har hittat en gyllene medelväg där studenterna kan bo kvar på hemorten och ändå vara del av en studiegemenskap, säger hon och fortsätter:

– Reaktionerna från vård- och omsorgsförvaltningarna i kommunerna har dessutom varit väldigt positiva. De har velat träffa studenterna och ser stora möjligheter med att vi kommer ut med utbildning till orterna.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr