Det här är bara en bild som får symbolisera innehållet. Foto: Be

Uppmaning till fastighetsägare – häcken kan va en trafikfara

nyheter

2023-08-16 Många fastighetsägare i samhället har en hög och yvig häck runt tomten och i vissa fall vid gatukorsningar som skymmer sikten för trafikanterna. Den kan utgöra en trafikfara så nu uppmanas till åtgärd.

Privatpersoner i Strömsund har hört av sig och vill att vi ska försöka komma i kontakt med någon som bär ansvar för att fastighetsägarna som har dessa yviga oklippta  häckar som skymmer sikten för biltrafiken måste åtgärdas. Ja, givetvis är det fastighetsägaren själv som är ansvarig och ingen annan. Men vi ringer ändå Strömsunds kommun, miljö och bygg, Erik Casselbrant som är chef för att höra om de kan göra något åt saken. Och så här svarar han:

                       Pressbild.

-Kommunen har ingen möjlighet att följa upp om fastighetsägarna har en häck som de inte sköter, om den kanske är till hinder för trafiken utan det ansvaret ligger hos dem. Sedan kan man ju anse att om jag har en granne som borde klippa häcken på grund av att den är en fara för trafiken, då bör det vara rimligt att prata med ägaren och påpeka faran.

-Dessutom, kör man i samhället så ska man anpassa hastigheten efter omständigheterna. Är sikten skymd i en korsning, ja då får man bromsa in så man har kontroll över läget,  uppger Casselbrant och fortsätter:

-På grund av Kommunens snäva ekonomi, där det knappt finns pengar till skola och vård, är det otänkbart att avsätta pengar för att ha översyn av samhällets häckar. Nä det är en privatsak, uppger han.

Så med de här raderna, kanske att fastighetsägare som läser texten tar en titt över de häckar som ligger i anslutning till vägkorsningarna i samhället och åtgärda problemen för trafikanterna. Problemet kan inte läggas på Kommunen utan det är upp till var och en fastighetsägare.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr