Underskott för Kommunen skapar oro i leden

nyheter

2019-11-11 Politikerna i Strömsunds kommun har det jobbigt med att hitta en lösning för stora underskott. Framför allt är det verksamheterna inom Socialnämnden, Barn och kultur samt utbildningsnämnden som dras med de största problemen.

Inför kommande fullmäktigemöte i Strömsund har politikerna ett tufft jobb för att få rätsida på de kraftiga underskott som råder. I första hand är det Barn- kultur- och utbildningsnämnden som begär drygt 8 miljoner i tilläggsanslag. Dessutom behöver Socialnämnden ytterligare 16,6 miljoner. Kommunstyrelsen har varit klar i sin deklaration att respektive nämnd ska jobba aktivt med att sänka kostnaderna och därefter redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Men det är mycket svårt att göra något drastiskt i den vägen när det gäller omsorg, barn och unga, där kostnaderna har stigit mycket kraftigt. Placeringskostnader uppges ha ökat markant, både beträffande barn men också för familjer med behov.

Att det blivit ökat underskott i barn- kultur- och utbildningsnämnden har sitt samband med att mer personal anställts för barn med behov av stöd i förskolan. En kraftig ökning av timvikarier har också förorsakat att budgeten inte håller och där uppges orsaken vara att det varit en kraftig höjning av sjukskrivningar av ordinarie personal sedan två förskolor lagts ned.

Varje nämnd har fått i uppdrag att se över kostnaderna och det är ett måste att dra åt svångremmen inför nästa år eftersom underskottet visar på minus 18 miljoner kronor. Nu uppges att underskottet i stor omfattning från 2018 hänger med i minusrapporten.

I Socialnämndens budget redovisas 393 miljoner kronor och har enligt prognosen dragit över med 16 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen har det varit problem att hitta områden där kostnaderna kan tas ner ytterligare. Där har man haft problem att hitta vikarierande personal vilket lett till att ordinarie personal blivit beordrade övertid, vilket innebär en kostnadsökning.

Men i sin helhet kan ändå Strömsunds kommun uppvisa ett plus i kanten på 4,2 miljoner kronor.

Text: Barbro Ericson

.

affarsnyttnorr