”Ulriksforsanstalten” intressant igen hos Kriminalvården

nyheter

2024-07-8 Nu har Kriminalvården bestämt sig för att undersöka möjligheten att starta ett fängelse på tre nya orter i Sverige. En av dessa är Ulriksfors, Strömsund. Där det fanns en fångvårdsanstalt mellan åren 1957 till 1979 med plats för 120 intagna och under sommarperioderna kunde antalet uppgå till 150 fångar.

Idag måndag meddelar Kriminalvården att de fattat beslut att undersöka möjligheterna till ett nytt fängelse i bland annat Ulriksfors, men också i Torpshammar. Det handlar om befintliga fastigheter som efter en första utredning har bedömts ha lämpliga förutsättningar för att bedriva kriminalvård. Myndigheten har därför tagit initieringsbeslut för var och en, vilket innebär att arbetet med fortsatta utredningar nu kan fortsätta, skriver Kriminalvården i ett pressmeddelande som här återges i korthet.

Nya arbetstillfällen

I jämtländska Strömsund handlar det om anläggningen Ulriksfors, som tidigare använts för just kriminalvård. Målet här är att skapa cirka 145 platser i säkerhetsklass 2, vilket i förlängningen beräknas ge omkring 100 arbetstillfällen. Förhoppningen är att lokalerna, efter renovering, ska kunna tas i bruk inom fem år.

”Ulriksforsanstalten” som tidigare fanns i bruk mellan åren 1957 till 1979 hade plats för 120 intagna och under sommarperioderna kunde antalet uppgå till 150 fångar med runt 100 anställda. Nu uppges att intresset finns hos Kriminalvården att återuppbygga en fångvårdsanstalt igen på platsen i Ulriksfors utanför Strömsund.

Torpshammar ligger i Medelpad och här bedöms den aktuella fastigheten, ”Småbo”, kunna ge omkring 220 platser i säkerhetsklass 3. Även här handlar det om cirka 100 arbetstillfällen.

Kriminalvården är i stort behov av nya anstaltsplatser och här finns möjligheten att få välbehövliga tillskott. Förutom nya platser till oss så är det ju också positivt att detta kan ge nya jobb till de båda kommunerna, säger Radomir Sarkan, ställföreträdande chef för region Nord inom Kriminalvården.

Fotnot: Kriminalvården äger inga fastigheter, utan hyr sina lokaler av olika fastighetsägare.

Text; Barbro Ericson

Arkivbild: LT

affarsnyttnorr

Kommentarer är avstängda.