Två gamla deponier på Lia täcks – obeskrivliga mängder material

nyheter

2019-05-13 Det är stora kostnader för Strömsunds kommun att täcka två gamla deponier på Lias återvinningscentral. Ett arbete som kan vara klart kanske till hösten tidigast, uppger Kalle Texmo som är VA o Renhållningsingenjör.

Mellan 1975 till 1990-talet fanns två deponier på Lia dit allt tippades. Det var alltså före källsorteringens tid. Nu är det dags att säkerställa dessa gamla ”sopgropar” så de inte läcker ut ämnen i naturen. Därför behövs en storsatsning av Strömsunds kommun för att säkerställa området. Arbetet utförs av  Ottossons åkeri, Janne Ottosson, som tog hem uppdraget efter upphandling.

tn_ovanOttossons maskinpark i fullt arbete att komma åt massan i ett massivt berglager.

Kalle Texmo som är VA o Renhållningsingenjör på Strömsunds kommun berättar om det vidlyftiga arbetet:

-Med en ny avfallsförordning skall gamla deponier täckas, gäller hela Sverige. Först läggs ett 20-centimeter tjock täcke av singel, som bryts och krossas på andra sidan vägen vid Lia. Det blir täck-duk och sist ett lager på 1,5 meter av matjord och avslutas med en gräsmatta.

Området som skall täckas är på 5 m2 och arbetet beräknas klart först till hösten. Det kan också ta lite längre tid än så. Det här görs för att säkerställa så inget vatten eller luft kommer åt innehållet i deponierna. Helt tätt med andra ord.

tn_maskin

Så går vi över till skrotbilar på Lia.

Enligt Kalle Texmo har många gamla avställda bilar kommit till mottagningsplatsen på Lia. Samma gäller Gäddede. Det har blivit en stor förbättring runt om i samhället och byarna när mottagningsplatserna öppnades och dit man kan forslar bilvraken. Avslutningsvis är det Lundviks Bildemontering i Östersund som kommer upp och hämtar bilarna.

affarsnyttnorr