Trygga rödingbeståndet i Blåsjöälven

nyheter

2020-11-18 Socialdemokraterna nappar på initiativet från Jormvattnets fiskevårdsområde och uppmanar Länsstyrelsen att ta taktpinnen för att trygga rödingbeståndet i det aktuella vattensystemet och dess reproduktionsområde i Blåsjöälven.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Strömsunds kommun den 17 november lyfte Socialdemokraterna ett initiativärende i syfte att skapa en vandringsväg och ett avtal om minimitappning för fisken vid dammen i Blåsjöälven, uppges i ett pressmeddelande.

Området kring Blåsjöälven utgör en enormt viktig resurs, både för bofasta och besökare. Fisket är en motor för hela bygden, och vi ser hur det växande sportfisket är en katalysator för landsbygdsutvecklingen i Frostviken.

Vi behöver trygga tillgången av den vilda fisken i området, samt skapa en hållbar förvaltning kring den. Att säkerställa att rödingen och öringen återigen kan reproducera sig storskaligt i Blåsjöälven har väldigt hög prioritet. Åtgärder måste vidtas innan dessa värdefulla fiskstammar dör ut.

Vi föreslår följande:

Länsstyrelsen bjuder in till ett digitalt möte där länsledning och berörda enheter deltar tillsammans med berörda aktörer i Frostviken (turismentreprenörer och fiskevårdsområden) samt representanter för Strömsunds kommun. Avsikten med mötet bör vara att ta fram en konkret plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas, enligt Susanne Hansson kommunstyrelsens ordförande.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr