Tror på bättre tider

nyheter

2020-06-9 Vid Industriområdet i Strömsund syns tydliga bevis på att företagandet kommer att återhämta sig. Man tror helt enkelt på bättre tider. Ett av Engcons byggnader har fått en rejäl utbyggnad där arbetskraften är lokal liksom stommen till huset. På andra sidan vägen har Kommunen planerat för tre nya industrilokaler.

Glädjande att se hur företag investerar inför framtiden. På Industriområdet i Strömsund är Abrahamssons Bygg från Hammerdal i full gång med att montera och bygga upp ytterligare en huskropp, eller utbyggnad, av Engcons stora industrilokaler. Det uppges att här ska bli en matsal samt kontorsrum. Att stora delar av Sveriges industrier har trappat ner under Covid-19 epidemin kan ändå vissa företag jobba för framtiden, som exempelvis Engcon.

Glädjande är också att hela trästommen samt vägg och takblock kommer från Attacus i Hammerdal. Att hålla sig till  lokala entreprenörer är av stor betydelse som räddar sysselsättningen i Strömsunds kommun.

På andra sidan vägen har Strömsunds kommun planerat för tre industrilokaler, markarbetet är klart  på närmare tre hektar markyta. Nu ska området sätta sig en tid och därefter är det bara att invänta nya industrier eller eventuellt att befintliga industrier kan behöva ytterligare utrymme. Göran Bergström kommunalråd i Strömsund berättar:

Markområdet som nu är färdigplanerat är på nästan tre hektar och planerat för tre industritomter. Och här vill jag tillägga att kostnaden inte med en enda krona är skattepengar från Kommunen utan det är pengar från Landsbygdsfonden. Vi anser det är positivt om vi ligger i framkant och har ett färdigt industriområde om någon vill starta upp något nytt här i Strömsund. Eller om någon av våra befintliga fabriker vill utöka, så finns det ett byggklart område.

Bergström tillägger:

-Arbetet vid Virgokajan är också en investering vi har kunnat göra tack vare pengar från Bygdemedel. Här är det samma sak, inga skattepengar har lagts ner här, avslutar han.

Man måste väl säga att det är ett friskhetstecken när man i Kommunen tänker på framtiden och möjliggör för nyetablering och tillväxt.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr