Tog ut föräldrapenning trots att hon arbetade

nyheter

2020-10-13 Nu har Tingsrättsdomen fallit för den kvinna i 30-årsåldern från Strömsunds kommun som tog ut föräldrapenning men ändå arbetade. Felen gjordes vid två tillfällen 2017. Hon påpekar i förhöret att det var glömska som orsakade felet.

Vid en genomgång av kvinnans ansökan om föräldrapenning 2017 upptäcktes att hon samtidigt med att ha arbetat också tagit ut ersättning från Försäkringskassan.

Vid två tillfällen under året ska hon felaktigt ha begärt föräldrapenning och fått ut 1.982 kronor respektive 3.964 kronor. Hon nekar till brott trots att det finns bindande bevis. Däremot erkänner hon att hon arbetat under dessa dagar. Enligt förhör har hon hävdat att hon ansökt om föräldrapenning i förebyggande syfte då barnet varit sjukt och när barnet tillfrisknat har hon glömt ta bort ansökan. Något som Tingsrätten inte köper.

Därmed dömer Tingsrätten henne till bidragsfusk i ett fall, eftersom det andra har hunnit preskiberas. Påföljden blir att hon får betala totalt 5.900 kronor, som skadestånd samt till brottsofferfonden.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr