Tobaksavgiften skapar en rökridå för småhandlarna i Strömsunds kommun

nyheter

2019-09-16 Först ut var lanthandlare Harriet Danielsson i Lidsjöberg som ville att Affärsnytt Norr skulle skriva om tobaksavgiften som Strömsunds Kommun hade satt en prislapp på, nästan 11.000 kronor. Reportaget skrevs och kommunalråd Göran Bergström fick motivera den höga avgiften. Sedan var ruljangsen igång och dagen efter började reaktionerna strömma till.

Att Strömsunds kommun ska ta ut en tobaksavgift på närmare 11.000 kronor av handlare i kommunen har väckt ilska och flera frågetecken. Är det så att de överarbetar hanteringen, för av inhämtade uppgifter är det en enkel och okomplicerad process som inte ska vara tidskrävande. Prislappen måste stå i proportion till arbete. Småhandlarna i kommunen ska inte gå på knäna bara för att tjänstemännen lagt fram förslag som är helt galet. Regeringen har lagt fram en proposition på 489 sidor, där har de bland annat tryckt på, avgiften ska hållas nere och vara försvarbar mot försäljningsstället.

Regeringen skriver också i samma kommentarer att, ”man kan heller inte kräva in polisyttrande om tobaksavgiften”. Det finns absolut viktigare saker de ska syssla med.

Vad har man för kostnadsberäkning i Strömsunds kommun

Det första reportaget om Harriet Danielsson och hennes ekonomiska situation med lanthandeln som krävs på 10.800 kronor för en tobaksavgift väckte i första hand ramaskri hos Småföretagarnas Riksförbund. Likaså Svenskt Näringsliv reagerade och kommer skriva ett omfattande reportage om hur småhandlarna drabbas.  Så blev det en pratstund med riksdagspolitiker Per Åsling som anser att Strömsund har satt en allt för hög taxa i förhållande till arbetsåtgången. Nu har Krokoms vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarig för näringslivsfrågor, Björn Hammarberg, hört av sig. Han skräder inte orden efter att ha läst om den avgift som Strömsunds kommun har klubbat.

Så här skriver Björn Hammarberg

Jag läser med intresse era artiklar om utmaningarna för glesbygdskommuner och fastnade särskilt för den om lanthandeln och nya Tobakslagen.

Det är ju så att staten visserligen instiftat lagen, men det är ju kommunen som bestämmer upplägget på tillsynen; därmed även kostnaderna och avgifterna.

Läser man förarbetena ser man att staten tänkt på konsekvenserna och ger utrymme för att hantera dem. Det har vi i Krokoms kommun tagit fasta på och satt avgifterna därefter.

Problemet är att myndigheter tenderar att överarbeta kraven, särskilt i landsbygd. Från t ex ett informationsmöte för handläggare i länets kommuner kom uppfattningen att rätt nivå är att alltid begära polisyttrande och lägga avgiften på 10.000 kr, i paritet med serveringstillstånd. Detta trots att propositionen uttryckligen säger att kommunen i normalfallet *inte* ska begära det och betonar vikten (och möjligheten till) låga avgifter för att inte äventyra tillsynen och öka den illegala handeln.

Att skylla på staten för de olyckliga konsekvenser som alltså kan uppstå i samband med lagens tillämpning är att undvika ta det ansvar man är utsedd att ta. I Krokoms kommun har vi därför valt att följa lagen i enlighet med dess syfte och beskrivning i propositionen (KS 22 maj 2019, §87 som bifölls av KF 12 juni 2019, §44). Vi kommer att följa upp utfallet under våren 2020 för att se om justeringar behövs.

Vi kommer även att se över all annan tillsyn för att säkerställa att regeltillämpning och avgifter ligger på rätt nivå kopplat till de effekter de ger i den verkliga verkligheten. Fokus kommer att vara att skapa effektiv handläggning som ger lägsta möjliga kostnad och skapar utrymme för låga (åtminstone inte orimligt höga) avgifter, skriver Björn Hammarberg vice ordf kommunstyrelsen, Krokoms kommun (ansvar näringslivsfrågor).

Här följer Beslut taget av Krokoms kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(51) Sammanträdesdatum 12 juni 2019

Kf § 44 Dnr 2019-000138

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel med följande ändringar:

− Ansökan om tobakstillstånd för befintliga försäljningsställen ändras till 1.000 kronor.

− Ansökan om nytt tillstånd för tobaksförsäljning för övriga ändras till 3.000 kronor.

− Försäljning av tobak ändras till 800 kronor/år.

− Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel ändras till 2.500 kronor

 

Strömsunds tjänstemän och politiker måste ta ansvar

Om Strömsunds kommun skulle ta ett beslut i enlighet med  kommunfullmäktige i Krokom skulle både Harriet Danielsson på Lanthandeln i Lidsjöberg och Ida Collin på Norråkers Handel bara behöva betala 1.000 kronor för tobakstillståndet. Därefter 800 kronor per år.  Det skulle innebära att avgiften står i proportion till den tid hanteringen tar. Flera små företagare i kommunen som säljer tobak drabbas naturligtvis lika hårt.

Det skulle vara seriöst om man på Strömsunds kommun tog till sig av de synpunkter och fakta som lagts fram, samt texten om tobaksavgiften som finns att läsa i Regeringspropositionen och därmed sänka tidigare taget beslut om tobaksavgiften.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr