Foto: Svenska Jägareförbundet.

Tjäder och orre ökade förra jaktåret visar statistik

nyheter

2020-01-6 En sammanställning av jaktåret 2018/2019 avseende småviltsjakt är klar och Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland presenterar följande resultat.

Uppgifterna har inhämtats från 314 jaktområden i både Västernorrland och Jämtlands län, Mitt Norrland, med en areal av totalt 765.000 hektar. En statistik från Svenska Jägareförbundet.

Året 2018 bjöd på en vårvinter med mycket snö och en sommar som var extremt varm. Den varma sommaren i kombination med ett relativt lågt rovdjurstryck de senaste åren verkar ha gynnat framför allt skogsfågeln som ökat i båda länen. Det låga rovdjurstrycket verkar även ha gynnat rådjuren som ökat trots den mycket hårda vintern 2017. Anledningen till att rådjuren verkar ha klarat vintern väl kan även bero på ett ökat fokus på stödutfodring i området.

Tyvärr är inrapportering av småviltsavskjutningen i Jämtland och Västernorrland allt för låg för att få fram en bra statistik. Rapporteringen ligger endast på 15 % respektive 9 %.  Önskvärt är att avskjutningen åtminstone rapporterades till 30 % . Upplåten jaktmark i Jämtland ligger på 560.000 hektar och i Västernorrland på 205.000 hektar. Totalt har endast 315 av totalt ca 3.000 jaktlag rapporterat avskjutningen och det är alldeles för låg rapportering för att få fram en ännu bättre verklighetsbild.  

Om vi håller oss till Jämtland (AN not) har avskjutningen av tjäder och orre ökat visar resultat från jaktåret 2018/2019. Totalt sköts 5.208 tjädrar och 4.798 orrar i länet vilket är 2.000 fler än året innan. Högst var avskjutningen av tjäder och orre i Strömsunds jaktvårdskrets där det i snitt fälldes 2,6 tjädrar och orrar per 1000 ha. Det kan jämföras med snittet för länet som ligger på drygt 1 orre och tjäder per 1000 ha.

Den främsta anledningen till den kraftiga ökningen av skogsfågel är troligtvis att rävpopulationen minskat under flera år vilket lett till ett lågt predationstryck. Dock har avskjutningen av räv ökat det senaste året. För skogsharen är bilden ungefär den samma i Jämtland som i Västernorrland med en långsiktigt vikande trend med en liten ökning sista året.

Om man tar en titt på avskjutningsrapporteringen av småvilt i Jämtlands län mellan 2007 till 2018, kan man se två år där avskjutningen 2008 och 2010 sticker ut med höga tal.

Rapporterade orrar åren 2008 och 2010 låg på drygt 7.000. År 2012 liksom 2016 sjönk siffrorna till under 3.000.

Antalet tjädrar som rapporterades 2008 var strax under 6.000 och 2009 rasade avskjutningen under 4.000. Samma tendens som med orre, först nu vid rapporteringen 2018/2019 kan man se att avskjutningen gått upp till drygt 5.000. Siffrorna gick ner ordentligt från 2010 och fram till rapporteringen 2016 med en fin uppgång senaste åren.

Rödräv, var inrapporterad avskjutning år 2007, under 2000, men ökade under några år och 2011 rapporterades en avskjutning på drygt 5.000 rävar. Därefter gick antalet ner igen och låg som lägst under 2.000  men åren 2017 och 2018 var man uppe i drygt 3.000 igen.

Skogsharen har inte haft samma stora svängningar i avskjutningsstatistiken sedan 2007. Men antalet rapporterade har pendlat mellan 2.000 ner till 1.000, men ligger vid senaste rapporteringen på 2.000.

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.  

Nu är det många viltvårdsområden som ska hålla årsstämma, uppmana då och se till att sprida informationen vidare att de som jagar småvilt ska rapportera avskjutningen.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr