Tingsrättsdom mot man från Strömsund – olaga hot

nyheter

2020-10-14 Tingsrätten dömer en 20-årig man från Strömsund till dagsböter för olaga hot. Hotet har bestått i att han skickat meddelande till tre personer om att göra deras liv till ett långvarigt och plågsamt helvete med hjälp av andra.

Tingsrätten anser att hans hotelser har framkallat rädsla hos mottagarna. Men mannen själv nekar och framhåller att det inte låg något allvar bakom hoten.

Det var under november 2019 som mannen  i 20-årsåldern från Strömsund skickade hotfulla meddelanden via messenger till tre personer där han hotat dem till ett långvarigt och plågsamt helvete med hjälp av andra. Mannen nekar till brott och anser att hans hotelser inte skulle sättas i verket.

Rätten däremot anser att meddelandenas innehåll var menat att framkalla rädsla hos mottagarna. Däremot finns inget som talar för att mannen hade för avsikt att göra allvar av hoten.

Nu döms han till dagsböter på 2.500 kronor samt att han ska betala ett belopp på 5.000 kronor till var och en av de tre målsägarna. Det blir straffet för olaga hot.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr