Bild privat.

Tilldelning av björn klar inför jakten

nyheter

2021-06-28 Beslut om licensjakt efter björn i Jämtlands län 2021 Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar om licensjakt efter högst 200 björnar i Jämtlands län. Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas.

Jakten på björn får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober 2021, eller den tidigare tidpunkt som jakten i respektive område avlyses.

Jakten omfattar högst 200 björnar fördelat på åtta jaktområden i länet.
Område 1 högst 30 björnar får fällas
Område 2 högst 30 björnar får fällas
Område 3 högst 20 björnar får fällas
Område 4 högst 34 björnar får fällas
Område 5 högst 12 björnar får fällas
Område 6 högst 14 björnar får fällas
Område 7 högst 32 björnar får fällas
Område 8 högst 28 björnar får fällas

Länsstyrelsen kan under pågående jakt omfördela kvoten mellan jaktområden om det bedöms nödvändigt för att uppnå syfte och mål med licensjakten. Om det görs kommer information om detta förmedlas genom telefonsvararen för information om tilldelning.

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn, vid behov tätare. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 40

Samtliga björnar får jagas oberoende av kön och ålder.
Björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder, får inte fällas. Länsstyrelsen rekommenderar jägarna att inte skjuta ensamma årsungar.

Jakten får bedrivas inom de områden som finns på: https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7676dcf56b5748eebf169a0b021c604

Beslutet i sin helhet kan läsas på Länsstyrelsens sida, diarienummer 218-4559-2021.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr