Här är en gammal bild som togs på tidiga 1900-talet på några skogsarbetare.

Till Kungliga Maj:ts befallningshavande i Jämtlands län

nyheter

2020-10-19 Under vintern 1922 kom det in anmälningar om bostadsförhållanden för skogsarbetare gnom Sv. Skogs och Flottningsarbetareförbundet. Skogskojorna var undermåliga som bostad. Stallet låg vägg i vägg och allt för ofta rann hästarnas urin in i kojan. Jordgolv i kojan som inte var större än 4,8 x 5 meter och 1,65 meter i takhöjd.

Förr var det ohyggliga förhållanden för många familjer men särskilt för de som jobbade i skogen och behövde bo i kojor, kallt, trångt och eländigt. I en gammal skrift visar det sig att år 1922 gjordes en inspektion av skogshärbergesinspektören och en skrivelse skickades till Kunglgia Maj:ts befallningshavande i Jämtlands län.. Så här står att läsa:

En upprustad bostad från 1600-talet med huset fullt av ungar. Ett enda rum. Foto: Barbro Ericson

Under vintern 1922 kom det in anmälningar om bostadsförhållanden för skogsarbetare genom Sv. Skogs och Flottningsarbetareförbundet. Därför gjordes en inspektion av bostadsförhållandena i skogshärbärgen och flera misshälligheter noterades.

Härberge för huggare, halft jordkula och halft skjul med gavlar av klent rundvirke och lutande långväggar av klov med jordbetäckning. Anordnat med jordgolv nedschaktat avsevärt under den omgivande markens yta.

Enkel tak med obetydlig fyllning, eldstad som ryker in, bestående av ett stenkummel. Beläget utanför härbergets väggar samt britsar. Yttertaket som bestod av några slanor täckta med granris som hade pålagts av de arbetare som i vinter bebott härberget.

Kojan mätte 4,8x5x1.65 m och under vintern bebott av 4 man.

En annan koja som också inspekterades i januari 1922 beskrivs så här.

Härberget är av trä undertak av papp, jordgolv, öppenspis och brits. Härberget saknar fönster.

Då härberget med avseende på storlek och beskaffenhet i övrigt ej synes motsvara de mest elementära fordringar på en tillfällig bostad bör förbud meddelas mot fortsatt användning av detsamma.

Det beskrivs även hur sambyggda kojor och stall var så glesa i mellanväggen att det inte var någon skillnad på lukten i kojan och stallet. Det hände även att kojans jordgolv låg lägre än stallet så att hästurin rann in i kojan. Kojan hade 1.20 m i takhöjd.

Inspektören föreslog att det skulle byggas bättre kojor och med trägolv och dubbla fönster. Men i de föreskrifter som gick ut till förvaltningar och bevakningar framgick att:

-Skogshärbergesinspektörens förslag att innanfönster och trägolv skola anbringas har af Länsstyrelsen slopats.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr