Foto: EOn

Tidigarelagd årlig helikopterbesiktning av elnätet

nyheter

2021-03-16 Efter vinterns många snöoväder med tusentals fällda eller böjda träd tidigarelägger nu E.ON den årliga helikopterbesiktning i östra och nordöstra Jämtland. Arbetet med lågt flygande helikopter inleds denna vecka i Strömsund för att sedan fortsätta upp mot Dorotea och Åsele och sedan ner mot Ragunda och Bräcke innan den förflyttas till Västernorrlandskommunerna.

– Vi arbetar fortfarande med uppröjningen efter snöovädren i januari och upptäcker träd på, eller farligt nära elledningar. Tack vare omprioriteringen och tidigareläggningen av helikopterbesiktningen kommer vi få en bättre helhetsbild och samtidigt få in alla anmärkningar i systemet för åtgärd, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Varje år besiktar E.ON det större elnätet på region- och mellanspänningsnivå med helikopter. Från Trelleborg i söder till Dorotea i norr. En sträcka motsvarande 2 400 mil.

I Jämtland kommer 200 mil elledning besiktas. Vanligtvis kommer helikoptern upp till Jämtland, Västernorrland och Västerbotten först i början av maj, men efter vinterns många snöoväder har omprioritering gjorts i planeringen.

– Besiktningen syftar till att hitta exempelvis träd som blåst ner på en elledning men också lutande elstolpar, skadade isolatorer, byggnationer under eller nära elledning som kan vara farliga. Besiktningen är en del av det viktiga underhållsarbetet av elnätet, avslutar Lena Berglund.

I helikoptern sitter förutom piloten även en besiktningsman som med hjälp av printade kartor och dator kontrollerar elledningarna och rapporterar in allt från träd som ligger på ledning, lutande stolpar och trasiga isolatorer. De anmärkningar som bedöms akuta tas bort omgående medan andra förs in i systemet och åtgärdas så snart det är möjligt.

Den årliga besiktningen är en viktig del i underhållet av elnätet. Samtidigt investeras mycket i att vädersäkra elnätet – genom att gräva ner ledning i marken eller isolera luftledningar. E.ONs mål är att ha ett helt vädersäkrat elnät i hela landet senast 2025, avslutar Lena Berglund Regionchef Nord.

affarsnyttnorr