Joakim Mikaelsson med son. Arkivbild Be.

Svar till ”Rimligt med elva timmars dygnsvila”.

nyheter

2024-01-5 Här ger ambulansskjukvårdare Joakim Mikaelsson faktauppgifter om arbetsupplägget vid Frostvikens ambulans. Det är svar på en insändare där skribenten är anonym och haft följande synpunkter: "Rimligt med elva timmars dygnsvila 2024-01-02. -När jag läser om ambulanspersonalen i Frostviken får jag intrycket av att jag med skattemedel är med och betalar personalen för att göra ingenting, eller för att sova på arbetstid". En insändare som kräver ett svar.

Så här skriver Joakim Mikaelsson Ambulansen Frostviken:

Arbetstiden är förlagd till 18,5 timme aktiv tid och således 5,5 timme jourtid där vi finns på arbetsplatsen för att kunna vara utryckningsklar på 90 SEK för en ytterst låg ersättning dessutom

I Frostviken arbetar ambulanspersonalen på hälsocentralen under kontorstid och har uppdrag där så som städ, diabetessköterska, läkarsekreterare mm. Under icke kontorstid förstärker personalen områdets distriktssköterska vid behov. Frostvikens ambulans är mig veterligt den enda av länets ambulanser som har schemalagt arbete utöver själva ambulanssjukvården.

Att man vilar på aktiv arbetstid händer såklart eftersom vi själva har ett ansvar att alltid vara alerta för goda vårdbedömningar och på ett säkert sätt framföra fordonet under akut utryckning i både mörker snö och med övrig trafikproblematik.

Raster räknas inte av från arbetstiden då vi inte har schemalagda pauser för fika eller lunch i vårt jobb av ganska självklara orsaker.  Kontentan blir såklart att man ofta blir störd under en måltid och kanske får uppta den vid senare tillfälle.. Vilket i sig kan bli åtskilliga timmar senare.

Hoppas att dessa svar ökar din uppenbara brist på fakta i frågan om jobbet inom räddningstjänst i glesbygd.

Tillägger att du gärna får höra av dig till undertecknad om du önskar ytterligre information eller diskussion i ämnet.

Joakim Mikaelsson

 

affarsnyttnorr