Arkivbild Be.

Strömsundsbrons körbana kommer att höjas

nyheter

2023-04-25 Nu är det full sysselsättning på Strömsundsbron med att "finjustera" vissa saker med räcken och belysning samt ledningar av fjärrvärme. Men därefter går arbetet över till att justera höjden på brobanan enligt uppgift från Trafikverket.

Strömsundsbron har genomgått en omfattande renovering som inte bara har varit till godo för trafikanterna som under lång tid fick ta en omväg via Ulriksfors för att komma till stora vägen mot Östersund. Det blev avåkningar både en och flera gånger under varje säsong men nu ska den tiden vara förbi trots att arbetet fortsätter.

Under flera år har renoveringen av Strömsundsbron pågått. I perioder har bron stängts av för trafik och trafiken har dirigerats omvägen via Ulriksfors.

Kommande arbete ska inte påverka trafikanterna på samma sätt, enligt Trafikverket. Höjningen av brobanans mitt görs huvudsakligen via åtgärder under bron. Eventuellt berörs trafikanterna vid ett par tillfällen när mätningar av höjder ska göras.

Trafikverket uppger att bron ska höjas i mitten för att den ska röra sig som den ska och undvika följdskador. Justeringen görs genom att ändra kablarnas längd längst ner vid infästningen i bron.

Arbetet startar preliminärt i mitten av augusti och pågår fram till början av november.

Nästa år börjar ett arbete med att höja bärigheten på bron – upp till 74 ton. I arbetet ingår även att Trafikverket sätter upp räcken vid gång- och cykelbanorna för att öka trafiksäkerheten.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr