Strömsunds kommun väntar på ”Robin Hood-pengar”

nyheter

2019-11-20 Det är inte enbart Strömsunds kommun som lider av ekonomiska åtstramningar utan så är det för många kommuner i Norrlands inland. Idag onsdag klubbar Riksdagen hur det blir med utjämningssystemet.

Den så kallade ”Robin Hood-skatten” bygger på att de kommuner i landet som har det bra ställt ska dela med sig till de kommuner som har det knapert. Kommuner med låg befolkning och stora kostnader, som det är i Strömsunds kommun för att ta det som ligger närmast.

Men det är många fler drabbade kommuner i Norrlands inland som har det svårt att hålla en stabil budget. Att jämföras med kommuner som lever på grön kvist, som Stockholmsområdet med hög befolkning och ökad tillväxt. Där flyter skattekronorna in men där är man inte villig att släppa några pengar ifrån sig, till bland annat kommuner i Norrlands inland.

Idag tas kostnadsjämningssystemet upp i Riksdagen och för Jämtlands län är det bara att hålla tummarna för ett bifall. Det skulle innebära runt 241 miljoner kronor 2020 att fördelas till kommunerna i länet. .

Det finns en majoritet i Riksdagen för ett utjämningssystem och i eftermiddag sker omröstning. Förhoppningsvis blir det ett positivt beslut och Strömsunds kommun får räkna med att ta del av ”Robin Hood-pengarna”.

Text: Barbro Ericson

Foto: Cathrin Blixt

affarsnyttnorr