Fr v Elisabeth Svantesson, Catharina Espmark och Saila Quicklund, moderaterna.

Strömsund känd för bra integrering

nyheter

2016-10-3 Idag måndag fanns två riksdagspolitiker från moderaterna i Strömsund och besökte kommunalkontoret för information i integrationsfrågor. Elisabeth Svantesson och Saila Quicklund samt partiombudsman Jan-Anders Mattson fanns på plats. Inbjudna av Catharina Espmark Espnäs (m).

Catharina Espmark ville att Affärsnytt Norr skulle komma till en information på kommunkontoret där två riksdagspolitiker från moderaterna skulle ”lära” om Strömsunds framgångsrika integrationsprogram.  Elisabeth Lindholm skulle visa Strömsunds framgångsrika program i integration. En liten kommun som med åren allt mera har visat framfötterna i sättet att ta väl hand om de nyanlända. Ja hela Sverige ropar efter deras kunskap och  framsynthet.

Elisabeth Lindholm som är samordningsansvarig uppgav redan från början av mötet att hon i sin iver att presentera kommunens program kan prata både på ut- och inandning. Hon hade rätt. Med fanns också en ung kvinna, Kowsar Amiri, som bott både i Indien och Iran. Hon kom som kvotflykting först till Hammerdal men flyttade inom kort till Strömsund. Hon var en flitig elev på SFI och inom kort gick hon över till Komvux. Idag är hon utbildad undersköterska och jobbar tillsammans med Elisabeth Lindholm.

Elisabeth Svantesson tog till sig all information och tyckte att Strömsund hade gått långt i sättet att hantera integration. Hon var väldigt intresserad av hur Kowsar hade funnit sig till rätta i samhället. Hur hon med god ambition studerar och jobbar så hon kan hjälpa andra som är i den situation hon befann sig i när hon kom 2011.

I skrivande stund blir det bara en kort resumé av dagens möte. Göran Espmark centerpartiet, hälsade välkommen och berättade om Strömsunds kommun som är runt 10.000 kvadratkilometer stort. Men glest mellan människorna. Kanske en lämpligt stor kommun för att klara av en bra integration där många privata människor engagerar sig för att nå ett bra resultat.

Elisabeth Roos-Lindholm och Kausar som kom som kvotflykting 2011.Elisabeth Lindholm berättar om kommunens stora satsning för en god integration. Med är också Kowsar som kom som kvotflykting till Strömsunds kommun 2011. Hon studerar och jobbar och hennes mål är att bli socionom. Th har vi Elisabeth Svantesson.

 

 

 

affarsnyttnorr